Įsigaliojo kai kurie sutarčių sudarymo tvarkos pakeitimai
 

2011 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-914 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1051 „Dėl teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ šių metų spalio 26 d. įsigaliojo kai kurie Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo pakeitimai. Šie pakeitimai patvirtinti siekiant aiškiau reglamentuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir teritorinių ligonių kasų sutarčių sudarymą.

Prašome susipažinti su įsakymu ir vadovautis juo. Esminis skirtumas įsigaliojus naujiems Aprašo punktams yra tas, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ), pageidaujančios sudaryti kitų kalendorinių metų sutartis, prašymus TLK galės teikti iki einamųjų metų lapkričio 1 d. Ligonių kasų interneto svetainėse bus skelbiami ne tik ASPĮ kontaktiniai duomenys, bet ir jų teikiamų kompensuojamųjų paslaugų sąrašas bei einamiesiems metams skiriamų lėšų suma.

Išsamesnės informacijos teirautis Sutarčių skyriaus tel. (8 45) 46 47 00.