DĖL SUTARČIŲ 2011 METAMS SUDARYMO


Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1051 “Dėl teritorinių ligoninių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo”, ASPĮ, pageidaujanti sudaryti sutartį ateinantiems kalendoriniams metams, turi pateikti TLK prašymą ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. (Žin., 2009, Nr. 154-6995).
ASPĮ kartu su prašymu privalo pateikti šio aprašo 6 punkte išvardintus dokumentus arba patvirtintas jų kopijas.

Panevėžio teritorinei ligonių kasai įstaigų pateikiamos informacijos sutarčių sudarymui aprašas