Panevėžio teritorinė ligonių kasa
Teisinio reguliavimo stebėsena

 Atnaujinta 2019-08-06

Šiuo metu teisinio reguliavimo stebėsena neatliekama.

      Teisės aktuose nustatyto teisinio reguliavimo stebėsena atliekama, kai tai reikalinga atsižvelgiant į Vyriausybės programą, Vyriausybės nustatytus veiklos prioritetus, ministrui pavestų valdymo sričių strateginius veiklos planus (strateginį veiklos planą), ministerijos strateginį ir metinį veiklos planus, įvertinus kilusias problemas ar atsiradusius pokyčius tam tikroje visuomeninių santykių srityje ir kitas aplinkybes.

      Teisės akte gali būti numatyta pareiga atlikti jame nustatyto teisinio reguliavimo stebėseną arba Vyriausybė gali pavesti teisinio reguliavimo stebėseną atliekančiam subjektui šią stebėseną atlikti pagal jo veiklos sritį.

      Atsižvelgiant į tai, kad Panevėžio teritorinei ligonių kasai nei teisės aktuose, nei Vyriausybės pavedimu nėra numatyta pareiga atlikti teisinio reguliavimo stebėseną, įstaiga jos neatlieka.