Panevėžio teritorinė ligonių kasa
Pranešti apie korupciją


2019-04-25

 

 Nebūkite abejingi – praneškite apie galimą korupciją!

      Kiekvienas asmuo turi teisę pateikti informaciją apie ligonių kasų darbuotojų daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, drausminius nusižengimus ar kitus teisės pažeidimus.
 
      Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.
 
      Korupcinio pobūdžio nusikalstama veika (už ją numatyta baudžiamoji atsakomybė) – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
 
Pastebėję korupcijos požymių TLK darbuotojų veiksmuose, apie tai galite pranešti:
 
Panevėžio teritorinei ligonių kasai
 • telefonu 8 (45) 59 61 92;
 • el. paštu patlk@vlk.lt;
 • raštu, pateikiant pranešimą adresu: Respublikos g. 66, LT-35158 Panevėžys;
Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos
 • telefonu (8 5) 236 4166;
 • raštu, pateikiant pranešimą adresu: Europos a. 1, LT-03505 Vilnius;
 • el. paštu pasitikiu@vlk.lt;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai
 • www.stt.lt, palikdami žinutę interneto tinklalapyje;
 • atsiųsdami žinutę el. paštu pranesk@stt.lt;
 • 24/7 karštąja linija (8 5) 266 3333;
 • mobiliąja programėle „Pranešk STT“;
 • atsiųsdami pranešimą paštu STT struktūriniams padaliniams.
      Pageidautina, kad rašydami el. paštu ar pateikdami pranešimą raštu nurodytumėte kuo tikslesnę informaciją apie skundžiamą asmenį: vardą, pavardę, pareigas, skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio, įvykio datą, laiką, vietą ir pan. Jei pageidaujate gauti atsakymą, prašome nurodyti savo vardą, pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą. Gauta informacija naudojama korupcijos prevencijos ligonių kasose tikslais.
 
      Visa gauta informacija apie galbūt neteisėtus darbuotojų veiksmus ar kitus pažeidimus priskiriama viešai neskelbtinai ir neteiktinai informacijai. Tai reiškia, kad tarnautojai, dirbantys su informacija, užtikrins asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus viešai skelbiama, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems, padariusiems ar tretiesiems asmenims.
 
      Gauti pranešimai nagrinėjami vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis (patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875).
 
PRIMENAME: Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.