Panevėžio teritorinė ligonių kasa
Teisės aktų (projektų) antikorupcinis vertinimas

 

 Siekdami teisinio reguliavimo skaidrumo ir stengdamiesi užkirsti kelią galimybei pasinaudoti teisės aktų spragomis, atliekame Panevėžio teritorinės ligonių kasos rengiamų teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą.

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas – teisės aktų ir (ar) teisės aktų projektų vertinimas, siekiant nustatyti esamo ar numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai.

Atlikti vertinimai:

2019 m. 

 

Teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pažyma (2019-02-20 Nr. 14-374)

 

2018 m.

2017 m.