Panevėžio teritorinė ligonių kasa
Darbo taryba

Atnaujinta 2019-04-08

Panevėžio teritorinės ligonių kasos (TLK) darbo tarybos rinkimai pirmą kartą vyko 2018 m. vasario 20–21 dienomis. 

Išrinkta Darbo taryba, patvirtintas Darbo tarybos veiklos reglamentas.

Taryba veiklą baigė 2019 m. vasario mėn., nutrūkus Darbo tarybos pirmininko darbo santykiams su Panevėžio TLK, o kitiems tarybos nariams atsistatydinus. Darbo tarybos posėdžio protokolas

Vėlesni Panevėžio TLK darbo tarybos rinkimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 171 str. 5 d., laikomi neįvykusiais. Rinkimų posėdžio protokolas

Pakartotiniai rinkimai vyks ne anksčiau kaip po 6 mėn.