Panevėžio teritorinė ligonių kasa
Paskatinimai ir apdovanojimai

 

      Skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis.

 

Laikotarpis Paskatinimai ir apdovanojimai
2019 m. I ketvirtis Nebuvo 
2019 m. II ketvirtis Nebuvo
2019 m. III ketvirtis 30 valstybės tarnautojų Valstybės dienos proga gavo vienkartines pinigines išmokas.
2019 m. IV ketvirtis  29 valstybės tarnautojams išmokėtos pareiginės algos dydžio vienkartinės piniginės išmokos už prisidėjimą prie 2019 metų veiklos plano įgyvendinimo priemonių plano vykdymo individualiai ar komandiniu darbu ir atliktas kitas ypač svarbias Panevėžio TLK veiklai užduotis.

Atnaujinta 2020-01-28