Panevėžio teritorinė ligonių kasa
Prisirašymas prie gydymo įstaigos


Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų (PASPĮ) tvarka

      Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą PASPĮ bei gydytoją. Pasirinkęs gydymo įstaigą bei gydytoją, asmuo įstaigos registratūroje turi užpildyti tam tikros formos prašymą (forma Nr. 025-025-1/a). Asmeniui pasirinkus gydymo įstaigą, bet nepasirinkus gydytojo, jis paskiriamas įstaigos vadovo įsakymu. Savo sutikimą gydytis pas įstaigos administracijos paskirtą gydytoją asmuo patvirtina pasirašydamas anksčiau minėtą prašymą.

      Pakeisti PASPĮ galima pateikus prašymą kitai pasirinktai gydymo įstaigai. Tokio prašymo pagrindu asmuo yra įtraukiamas į naujai pasirinktos gydymo įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą. Iš ankstesnės įstaigos sąrašo asmuo išbraukiamas, todėl gyventojams tuo rūpintis nereikia. Pacientui pasirinkus kitą PASPĮ, jo asmens sveikatos istorija (ambulatorinė kortelė) perduodama naujai pasirinktai įstaigai, šiai pateikus nustatytos formos prašymą (forma Nr. 025-025-3/a). Ambulatorinė kortelė, vaikų raidos istorija perduodama per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

       Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai, prie kurios prisirašo, moka  0,29 Eur mokestį.

      Prisirašius prie PASPĮ, ją keisti galima ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo prisirašymo dienos. Apribojimas netaikomas asmenims, atvykusiems mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžusiems į nuolatinę gyvenamąją vietą baigus mokslus. Tačiau minėti asmenys nėra atleidžiami nuo 0,29 euro mokesčio už prisirašymo dokumentų tvarkymą.

       Asmuo (globėjas), pasirinkęs kitą PASPĮ anksčiau nei po šešių mėnesių, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicinos dokumentų persiuntimą pasirinktai įstaigai moka 2,90 euro mokestį. Ši nuostata netaikoma Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų moksleiviams bei aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams, studijų laikotarpiu anksčiau nei po šešių mėnesių pasirenkantiems kitą PASPĮ, – jie moka 0,29 euro mokestį.

         Jeigu asmuo yra pateikęs prašymus kelioms PASPĮ, galiojančiu laikomas paskutinis jo prašymas (vėliausiai pateiktas).

     Asmenų, pasirenkančių kitą tos pačios gydymo įstaigos gydytoją, registravimas:

      Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą gydytoją toje pačioje PASPĮ, pildo nustatytos formos prašymą (forma Nr. 025-025-2/a).

      Gydytojui nutraukus darbo santykius su PASPĮ, įstaigos administracija turi pasirūpinti gyventojų aptarnavimu. PASPĮ administracija skiria kitą (-us) gydytoją (-us), jeigu pacientas nepasirenka kitaip.

      Asmuo negali būti prirašytas prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos, jei jis nėra apsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu.

      Asmens draustumas privalomuoju sveikatos draudimu gydymo įstaigose tikrinamas pagal asmens kodą, jei asmuo jo neturi – pagal identifikacinį numerį, kuris suteikiamas privalomuoju sveikatos draudimu apdraustam asmeniui be asmens kodo ir tuo metu, kai išduodamas privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimas.

     Gydymo įstaigose asmenys privalo pateikti kurį nors iš išvardytų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų:

  • pasą;
  • asmens tapatybės kortelę;
  • vairuotojo pažymėjimą;
  • naujos formos socialinio draudimo pažymėjimą;
  • kt. dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu.

     Įsidėmėtina! Jei asmuo deklaruoja išvykimą iš Lietuvos, o po kurio laiko grįžta ir vėl deklaruoja gyvenamąją vietą Lietuvoje, jis turi iš naujo prisirašyti prie PASPĮ. Iš naujo prisirašyti prie šeimos gydytojo turi ir vaikai, sulaukę 18 metų. Jie turi teisę pasirinkti norimą PASPĮ ir joje dirbantį šeimos gydytoją.  

      Asmens, deklaravusio išvykimą iš Lietuvos, kompensuojamųjų vaistų pasas (KVP) savaime paskelbiamas negaliojančiu. Toks asmuo, grįžęs ir vėl deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje, turi nuvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą (jei jis apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu)  ir paprašyti pakeisti seną KVP į naują. Šiuo atveju apdraustasis turi sumokėti 0,87 Eur mokestį.

 Atnaujinta 2016-01-06