Forma Nr. 1-PSDF
PATVIRTINTA  Valstybinės ligonių kasos prie SAM 2005-07-21 įsakymu Nr. 1K-89
SUDERINTA Finansų ministerijos 2005-06-21 raštu Nr. ((6.3-01)-5K-0514646)-
6K-0506310, Sveikatos apsaugos ministerijos 2005-07-20 raštu Nr. 10-(3.34-15)-3747,
Statistikos departamento prie LR Vyriausybės 2005-06-20 raštu Nr.(1.7-111)-SD-1237
PSDF biudžeto vykdymo pagal išlaidų straipsnius apyskaita (suvestinė)
2010 m.sausio  mėn.1 d.
Panevėžio TLK
Periodiškumas:  metinė, ketvirtinė (tūkst. Lt)
Kodas Išlaidų straipsnio pavadinimas Įsiskolinimas apyskaitinio laikotarpio pradžioje Apyskaitiniam laikotarpiui sutartyje numatyta suma Pateikta apmokėti sąskaitų už faktiškai suteiktas paslaugas per apyskaitinį laikotarpį Apmokėta Įsiskolinimas apyskaitinio laikotarpio pabaigoje
iš viso iš jų
PSDF biudžeto lėšos "Sodros"užskaita rezervo lėšos debitorinis kreditorinis
debitorinis kreditorinis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 Išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti      iš viso 0.0 28892.0 396991.6 396991.6 375744.7 300113.8 75630.9 0.0 0.0 50138.9
01 01 Pirminės asmens sveikatos priežiūros ir skatinamosioms paslaugoms apmokėti iš viso 0 4934.1 77812.1 77812.1 74836.2 52854.9 21981.3 0.0   7910.0
01 01 01 Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti   4029.4 67496.4 67496.4 64410.2 42428.9 21981.3     7115.6
01 01 02 Pirminės asmens sveikatos priežiūros skatinamosioms paslaugoms apmokėti   437.8 5045.2 5045.2 5127.3 5127.3       355.7
01 01 03 Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros geriems rezultams apmokėti   466.9 5270.5 5270.5 5298.7 5298.7       438.7
01 02 Greitosios medicinos pagalbos paslaugoms apmokėti, iš jų:   1593.0 19068.8 19068.8 17672.6 16096.4 1576.2     2989.2
  SAM įsakymas Nr.V-812 iš viso, iš jų:     275.8 275.8 220.8 220.8       55.0
  geriems GMP darbo rezultatams apmokėti     275.8 275.8 220.8 220.8       55.0
01 03 Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms apmokėti   1807.5 18678.1 18678.1 17275.3 15589.4 1685.9     3210.3
01 04 Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti, iš jų:   7590.7 75611.4 75611.4 73766.5 69110.5 4656.0     9435.6
  SAM įsakymas Nr.V-812 iš viso, iš jų:     522.5 522.5 522.5 522.5       0.0
  asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti     522.5 522.5 522.5 522.5       0.0
  kitoms paslaugoms apmokėti                    
01 05 Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti, iš jų:   12966.7 205821.2 205821.2 192194.1 146462.6 45731.5     26593.8
  SAM įsakymas Nr.V-812 iš viso, iš jų:     239.0 239.0 239.0 239.0       0.0
  asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti     239.0 239.0 239.0 239.0       0.0
  kitoms paslaugoms apmokėti                    
02 Išlaidos vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimui kompensuoti iš viso   10968.1 92059.9 82451.6 82708.5 82708.5 0.0 0.0 0.0 10711.2
02 01 Išlaidos vaistų įsigijimui kompensuoti   9923.3 84450.0 75523.8 75818.5 75818.5       9628.6
02 02 Išlaidos medicinos pagalbos priemonių įsigijimui kompensuoti   1044.8 7609.9 6927.8 6890.0 6890.0       1082.6
03 Išlaidos medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui kompensuoti iš viso   2003.9 18014.5 16971.4 16994.6 15645.9 1348.7 0.0 0.0 1980.7
  Išlaidos suaugusiųjų medicininei reabilitacijai kompensuoti   1699.3 14468.2 13411.7 13521.4 12945.9 575.5     1589.6
  Išlaidos vaikų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui kompensuoti   304.6 3546.3 3559.7 3473.2 2700.0 773.2     391.1
                       
05 Ortopedijos technikos priemonių įsigijimo išlaidos                    
06 Išlaidos sveikatos programoms finansuoti iš viso 0.0 1445.6 12605.2 12473.1 13298.0 13298.0 0.0 0.0 0.0 620.7
  Skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos organizavimo ir finansavimo programai   0.0 1804.5 1804.5 1804.5 1804.5     0.0  
  Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programai, iš jų:   0.0   28.1 23.7 23.7 0.0 0.0   4.4
  -mulitiorganinių donorų paruošimo kompensavimas   0.0   28.1 23.7 23.7       4.4
  Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai iš viso   1095.4 5629.5 5596.6 6243.5 6243.5 0.0 0.0 0.0 448.5
  -Savivaldybių visuomenės sveikatos  programų rėmimo specialiajai programai   0.0 287.9 285.0 285.0 285.0     0.0  
  -Sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo programai   0.0 1276.8 1246.8 1246.8 1246.8     0.0  
  -Vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programai   21.4 204.7 204.7 210.9 210.9       15.2
  Pagyvenusių žmonių dantų protezavimo finansavimo programai   1074.0 3860.1 3860.1 4500.8 4500.8       433.3
  Paslaugų restruktūrizavimo programai   0.0 2208.6 2073.1 2073.1 2073.1       0.0
  Priklausomybės ligų programai   0.0 270.3 238.4 238.4 238.4     0.0  
  Prevencinėms profilaktinėms programoms iš viso   346.5 2692.3 2692.3 2871.7 2871.7 0.0 0.0 0.0 167.1
  -Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinei priemonių  programai   64.5 595.0 595.0 623.6 623.6       35.9
  -Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programai   58.4 490.5 490.5 515.7 515.7       33.2
  -Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių  finansavimo progr.   99.6 790.3 790.3 829.1 829.1       60.8
  -Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programai   124.0 816.5 816.5 903.3 903.3       37.2
  Storosios žarnos vėžio anstyvosios diagnostikos finansavimo programai                    
  Europos Tarybos Reglamentų įgyvendinimo programai (už ES piliečių gydymą Lietuvos ASPĮ)    3.7   40.1 43.1 43.1       0.7
  Nacionalinei kraujo programai, iš jų:   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  -krešėjimo faktoriams, skirtiems ambulatoriniam gydymui   0.0     0.0         0.0
07 Privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidos, iš jų: 85.6 98.7 3235.0 2973.9 2970.1 2970.1     83.2 100.1
  darbo užmokesčiui     1764.8 1729.1 1729.1 1729.1       0.0
  ilgalaikiam turtui įsigyti     281.5 95.4 95.4 95.4       0.0
  Kompensuojamų vaistų pasų išdavimo išlaidos 1.1     1.1 0.0         0.0
  Iš viso 85.6 43408.3 522906.2 511861.6 491715.9 414736.3 76979.6 0.0 83.2 63551.6
  PASTABA:    
  Atsiskaitymai su vlk už  KVP keitimo lėšas   15.4   119.8 124.0 124.0       11.2
  Atsiskaitymai su ASPĮ už surinktas KVP keitimo lėšas 15.4     124.0 119.8 119.8     11.4 0.2
  IŠ VISO: 101.0 43423.7 522906.2 512105.4 491959.7 414980.1 76979.6 0.0 94.6 63563.0
                                                    Direktorius Jonas Narbutas
                                                    Vyriausiasis buhalteris Visvaldas Vilkas