Forma Nr. 1-PSDF
PATVIRTINTA  Valstybinės ligonių kasos prie SAM 2005-07-21 įsakymu Nr. 1K-89
SUDERINTA Finansų ministerijos 2005-06-21 raštu Nr. ((6.3-01)-5K-0514646)-
6K-0506310, Sveikatos apsaugos ministerijos 2005-07-20 raštu Nr. 10-(3.34-15)-3747,
Statistikos departamento prie LR Vyriausybės 2005-06-20 raštu Nr.(1.7-111)-SD-1237
PSDF biudžeto vykdymo pagal išlaidų straipsnius apyskaita (suvestinė)
2009 m.sausio  mėn.1 d.
Panevėžio TLK
Periodiškumas:  metinė, ketvirtinė (tūkst. Lt)
Kodas Išlaidų straipsnio pavadinimas Įsiskolinimas apyskaitinio laikotarpio pradžioje Apyskaitiniam laikotarpiui sutartyje numatyta suma Pateikta apmokėti sąskaitų už faktiškai suteiktas paslaugas per apyskaitinį laikotarpį Apmokėta Įsiskolinimas apyskaitinio laikotarpio pabaigoje
iš viso iš jų
PSDF biudžeto lėšos "Sodros"užskaita rezervo lėšos debitorinis kreditorinis
debitorinis kreditorinis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 Išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti      iš viso 92.9 10282.2 411051.7 411051.1 392348.4 293126.1 64109.4 35112.9 0.0 28892.0
01 01 Pirminės asmens sveikatos priežiūros ir skatinamosioms paslaugoms apmokėti iš viso 0 1052.6 78910.3 78910.3 75028.8 49902.3 19044.8 6081.7   4934.1
01 01 01 Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti   772.2 71134.3 71134.3 67877.1 43461.2 19044.8 5371.1   4029.4
01 01 02 Pirminės asmens sveikatos priežiūros skatinamosioms paslaugoms apmokėti   280.4 5062.8 5062.8 4905.4 4194.8   710.6   437.8
01 01 03 Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros geriems rezultams apmokėti     2713.2 2713.2 2246.3 2246.3       466.9
01 02 Greitosios medicinos pagalbos paslaugoms apmokėti   1190.0 19046.9 19046.9 18643.9 16470.9 782.0 1391.0   1593.0
01 03 Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms apmokėti   876.8 18832.0 18831.4 17900.7 15336.2 947.3 1617.2   1807.5
01 04 Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti   4118.1 76481.7 76481.7 73009.1 65857.0 558.7 6593.4   7590.7
01 05 Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti 92.9 3044.7 217780.8 217780.8 207765.9 145559.7 42776.6 19429.6   12966.7
02 Išlaidos vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimui kompensuoti iš viso   10145.1 84542.3 83388.5 82565.5 82565.5 0.0 0.0 0.0 10968.1
02 01 Išlaidos vaistų įsigijimui kompensuoti   9271.2 78407.3 77254.8 76602.7 76602.7       9923.3
02 02 Išlaidos medicinos pagalbos priemonių įsigijimui kompensuoti   873.9 6135.0 6133.7 5962.8 5962.8       1044.8
03 Išlaidos medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui kompensuoti iš viso   1660.7 20561.8 18132.8 17789.6 14559.6 1417.7 1812.3 0.0 2003.9
  Išlaidos suaugusiųjų medicininei reabilitacijai kompensuoti   1344.5 16503.7 14405.0 14050.2 11929.0 666.6 1454.6   1699.3
  Išlaidos vaikų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui kompensuoti   316.2 4058.1 3727.8 3739.4 2630.6 751.1 357.7   304.6
                       
05 Ortopedijos technikos priemonių įsigijimo išlaidos                    
06 Išlaidos sveikatos programoms finansuoti iš viso 0.0 223.4 27152.6 24279.0 23056.8 13225.6 0.0 9831.2 0.0 1445.6
  Skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos organizavimo ir finansavimo programai   0.0 1957.0 1957.0 1957.0 1957.0       0.0
  Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programai, iš jų:   0.0   22.6 22.6 22.6 0.0 0.0   0.0
  -mulitiorganinių donorų paruošimo kompensavimas   0.0   22.6 22.6 22.6       0.0
  Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai iš viso   1.5 7308.7 7283.2 6189.3 6189.3 0.0 0.0   1095.4
  -Savivaldybių visuomenės sveikatos  programų rėmimo specialiajai programai   0.0 327.5 318.9 318.9 318.9        
  -Sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo programai   0.0 1295.7 1283.4 1283.4 1283.4        
  -Vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programai   0.0 242.8 238.2 216.8 216.8       21.4
  Pagyvenusių žmonių dantų protezavimo finansavimo programai   1.5 5442.7 5442.7 4370.2 4370.2       1074.0
  Paslaugų restruktūrizavimo programai   0.0 14261.1 11795.3 11795.3 1964.1   9831.2   0.0
  Priklausomybės ligų programai   0.0 294.7 290.1 290.1 290.1        
  Prevencinėms profilaktinėms programoms iš viso   221.9 3331.1 2883.6 2759.0 2759.0 0.0 0.0   346.5
  -Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinei priemonių  programai   39.1 739.4 632.2 606.8 606.8       64.5
  -Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programai   33.9 556.8 501.6 477.1 477.1       58.4
  -Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių  finansavimo progr.   61.0 806.0 765.8 727.2 727.2       99.6
  -Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programai   87.9 1228.9 984.0 947.9 947.9       124.0
  Europos Tarybos Reglamentų įgyvendinimo programai (už ES piliečių gydymą Lietuvos ASPĮ)    0.0   47.2 43.5 43.5       3.7
  Nacionalinei kraujo programai, iš jų:   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  -krešėjimo faktoriams, skirtiems ambulatoriniam gydymui   0.0     0.0         0.0
07 Privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidos, iš jų: 85.0 90.8 3130.2 2979.7 2972.4 2972.4     85.6 98.7
  darbo užmokesčiui     1650.0 1639.0 1639.0 1639.0       0.0
  ilgalaikiam turtui įsigyti     177.9 175.1 175.1 175.1       0.0
  Kompensuojamų vaistų pasų išdavimo išlaidos 1.1       0.0       1.1 0.0
  Iš viso 177.9 22402.2 546438.6 539831.1 518732.7 406449.2 65527.1 46756.4 85.6 43408.3
  PASTABA:    
  Atsiskaitymai su vlk už  KVP keitimo lėšas   23.6   121.2 129.4 129.4       15.4
  Atsiskaitymai su ASPĮ už surinktas KVP keitimo lėšas 23.6     129.4 121.2 121.2     15.4  
  IŠ VISO: 201.5 22425.8 546438.6 540081.7 518983.3 406699.8 65527.1 46756.4 101.0 43423.7
                                                    Direktorius Jonas Narbutas
                                                    Vyriausiasis buhalteris Visvaldas Vilkas