VLK ftp serveryje yra pataisymai, susiję su TLK-10AM įdiegimu ASPĮ, naudojančioms VLK pateiktą klientinę darbo vietų programinę įrangą.

Pakeitimų įdiegimo programa:
ftp://ftp.vlk.lt/Info/ASPI_SVEIDRA_PATAISYMAI/sveidra_sp12.exe

ftp://ftp.vlk.lt/Info/ASPI_SVEIDRA_PATAISYMAI/  yra „fmx“ failai, kuriuos reikia nukopijuoti į katalogą „LIGONINE“ kiekvienoje darbo vietoje. Diegimo metu turi būti atsijungta nuo serverio (formos turi būti uždarytos).

STAC_ban_PASLAUGOS.fmx ir STAC_PASLAUGOS.fmx formose praplėsta traumos priežasties TLK10 kodo įvedimo validacija, kad leistų įrašyti kodus U50-Y98 intervale. Taip pat yra panaikintos kai kurios kontrolės gydymo lapams, kurie pradėti iki 2011-03-31.

Pataisymai liečia tik ASPĮ, teikiančias stacionaro paslaugas (pildančias 066 formą).