2020 m. konkursas suaugusiesiems „Apie sveikatos draudimą žinokime daugiau“ (skirtas „Sodros“, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Užimtumo, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybų ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurų darbuotojams)

 
1. Iki kada privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) Lietuvoje apsidraudę asmenys galės Jungtinėje Karalystėje pasinaudoti Europos sveikatos draudimo kortele, jei jiems reikės toje šalyje būtinosios medicinos pagalbos?
   Iki 2021 m. gruodžio 31 d
   Iki 2020 m. gruodžio 31 d.
   Neribotą laiką
 
2. Kas sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo srityje yra pasikeitę, Jungtinei Karalystei pasitraukus iš Europos Sąjungos (ES)?
   Lietuvos apdraustieji PSD nebegali kreiptis dėl tarpvalstybinės planinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo, jei tokias paslaugas gavo šioje šalyje
   Lietuvos apdraustieji PSD nebegali kreiptis dėl būtinosios pagalbos išlaidų kompensavimo, jei tokias paslaugas gavo šioje šalyje
   Kol kas niekas nepasikeitę
 
3. Kokiu būdu galima gauti Europos sveikatos draudimo kortelę Lietuvoje?
   Tik atvykus į teritorinę ligonių kasą
   Tik paštu (registruotu laišku)
   Atvykus į teritorinę ligonių kasą ir paštu (registruotu laišku)
 
4. Šiuo metu Lietuvoje nustatytas mėnesinis PSD įmokos dydis, kurį moka dauguma savarankiškai dirbančių asmenų, yra:
   38,74 Eur
   42,37 Eur
   14,14 Eur
 
5. Kurie Lietuvoje gyvenantys asmenys privalo savarankiškai mokėti PSD?
   Tie, kurie niekur nedirba, nevykdo jokios ekonominės veiklos, dėl kurios skaičiuojamos PSD įmokos, nesimoko, nėra drausti PSD valstybės lėšomis
   Tie, kurie niekur nedirba arba dirba asmeninio politinio pasitikėjimo darbuotojais, nesimoko ir nėra apdrausti valstybės lėšomis
   Tie, kurie dirba pagal individualias darbo sutartis ar yra politinio pasitikėjimo darbuotojai, kurie nesimoko ir nėra apdrausti valstybės lėšomis
 
6. Jei esate apdraustas PSD, kas ir kokiomis lėšomis moka už Jums suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamuosius vaistus, medicinos pagalbos priemones?
   Vyriausybė Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis
   Ligonių kasos PSDF biudžeto lėšomis
   Sveikatos apsaugos ministerija PSDF biudžeto lėšomis
 
7. Ar asmuo, užsiregistravęs Užimtumo tarnyboje ir ieškantis darbo, visais atvejais bus apdraustas PSD valstybės lėšomis?
  Taip
   Tik jei gaus bedarbio statusą
   Tik jei gaus ieškančiojo darbo statusą
 
8. Kas apmoka už negalią turinčių asmenų sveikatos priežiūros paslaugas?
   Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
   Ligonių kasos
   „Sodra“
 
9. Ar asmuo, pirmąkart gavęs neįgaliojo pažymėjimą, turi su juo atvykti į teritorinę ligonių kasą, prieš kreipdamasis į gydymo įstaigą?
   Ne, duomenis apie žmonių su negalia PSD valstybės lėšomis ligonių kasos gauna automatiniu būdu
  Taip, duomenys apie žmonių su negalia PSD kol kas ligonių kasoms automatiniu būdu nepateikiami
   Neįgaliojo pažymėjimą reikia pateikti ne ligonių kasai, bet gydymo įstaigai
 
10. Ką gyventi iš užsienio į Lietuvą parvykęs ir kol kas darbo neturintis asmuo turi padaryti, kad galėtų nemokamai gydytis Lietuvoje (gauti planinę, o ne būtinąją medicinos pagalbą)?
  Deklaruoti gyvenamąją vietą mūsų šalyje ir registruotis Užimtumo tarnyboje
   Deklaruoti gyvenamąją vietą mūsų šalyje, registruotis Užimtumo tarnyboje, prisirašyti prie šeimos gydytojo
   Deklaruoti gyvenamąją vietą mūsų šalyje, tapti draustu PSD (pradėti mokėti įmokas, registruotis Užimtumo tarnyboje ir gauti bedarbio statusą arba tapti draustu pagal kitą draudimo grupę), prisirašyti prie šeimos gydytojo
 
11. Kas gali mokėti PSD vieną kartą per metus (iki kitų metų gegužės 1 d.)?
   Visi, kurie PSD įmokas moka savarankiškai
   Verslo liudijimus įsigiję asmenys, kurie patenka į apdraustųjų valstybės lėšomis sąrašą ir (ar) gauna su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų
   Su verslo liudijimais dirbantys asmenys, kurie nepatenka į apdraustųjų valstybės lėšomis sąrašą ir (ar) negauna su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų
 
12. Ar asmuo, turintis būtinąjį darbo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti, o taip pat ir PSD valstybės lėšomis, papildomai dirbdamas su verslo liudijimu turės nuo šios veiklos mokėti PSD?
   Ne, nes jis jau yra apdraustas PSD valstybės lėšomis
   Ne, nes jis turi būtinąjį darbo stažą
   Taip, nes PSD įmokos mokamos nuo kiekvienos veiklos
 
13. Jei asmuo yra apdraustas PSD Lietuvoje, tačiau negalėjo, pamiršo ar nežinojo, kad išvykdamas į užsienį turėjo iš ligonių kasos pasiimti Europos sveikatos draudimo kortelę, ką jis turi daryti norėdamas kitos ES šalies ligoninėje, priklausančioje valstybinei sveikatos sistemai, nemokamai gauti būtinąją medicinos pagalbą?
   Prašyti gydymo įstaigos pagalbą suteikti nemokamai
   Ieškoti galimybės skubiai grįžti į Lietuvą
   Prašyti tos šalies ligoninės administracijos tiesiogiai ar per kompetentingą įstaigą kreiptis į Lietuvos ligonių kasą ir prašyti faksu atsiųsti šią kortelę atstojantį sertifikatą
 
14. Jei asmuo, būdamas apdraustas PSD Lietuvoje, susižalojo viešėdamas Islandijoje, bet su savimi neturi Europos sveikatos draudimo kortelės, ar jis gali už būtinąją medicinos pagalbą susimokėti pats, o paskui Lietuvoje prašyti kompensuoti išlaidas?
   Gali, jei pagalbą jam suteiks valstybinei sveikatos apsaugos sistemai priklausanti gydymo įstaiga
   Gali, bet išlaidos tokiu atveju vis tiek nebus kompensuotos
   Negali, nes būtinosios medicinos pagalbos išlaidos nekompensuojamos fiziniam asmeniui tiesiogiai
 
15. Kas gali atsitikti, jei asmuo PSD įmokas sumokės neteisingu įmokos kodu?
   Nieko, įmokos kodų sumaišymas jokios žalos jam nepadarys
   Bankas gali užblokuoti jam sąskaitą
   Gali likti neapdraustas ir skolingas PSD
 
16. Kokia išimtis padaryta, paskelbus ekstremalią padėtį šalyje į Lietuvą grįžusiems ir Europos sveikatos draudimo kortelės neturėjusiems emigrantams?
   Jokios
   Būtinoji pagalba teikta nemokamai
   Būtinoji ir planinė pagalba teiktos nemokamai
 
17. Kuri ligonių kasų paslauga nėra elektroninė?
   Europos sveikatos draudimo kortelės užsakymas
   Duomenys apie suteiktas paslaugas ir išrašytus medikamentus
   PSD valstybės lėšomis patvirtinimas, turint nepilnamečių vaikų
 
18. Kurie iš išvardytų draudžiamųjų turi teisę į PSD valstybės lėšomis?
   Dalyvaujantieji vykdant Užimtumo tarnybos organizuojamas profesinių mokymų priemones, jei su jais nesudaromos darbo sutartys
   Pagal autorines sutartis veiklą vykdantys asmenys
   Abu tėvai, auginantys 2 ir daugiau vaikų iki 18 m.
 
19. Kodėl asmuo, draustas PSD kitoje ES šalyje, negali Lietuvoje apsidrausti valstybės lėšomis pagal vaikus (kaip asmuo, auginantis nepilnametį (-čius) vaiką (-us)?
   Todėl, kad draustam PSD galima būti tik vienoje šalyje
   Todėl, kad nėra bendros ES apdraustųjų PSD sistemos
   Netiesa, pagal vaikus apsidrausti gali
 
20. Prie kurios iš PSDF biudžeto lėšų finansuojamos prevencinės programos įgyvendinimo labiausiai prisideda savivaldybių visuomenės sveikatos biurai, vykdydami panašią sveikatos stiprinimo programą?
   Storosios žarnos vėžio
   Širdies ir kraujagyslių ligų
   Krūties vėžio
 
21. Kuriems PSD skolingiems asmenims netaikoma nuostata, kad PSD įsigalioja tik sumokėjus visas nesumokėtas PSD įmokas už atitinkamą laikotarpį?
   Tiems, kurie neturi pajamų
   Tiems, kurie raštu pasižada per protingą laiką sumokėti įsiskolinimą
   Tiems, kurie tuo pačiu metu yra apdrausti PSD kaip kitos kategorijos asmenys ir jų PSD galioja
 
22. Kada gali likti nedraustas PSD įmoką už einamąjį mėnesį sumokėjęs gyventojas?
   Taip būti negali
   Kai įmoką sumoka antroje mėnesio pusėje, nes tada ji laikoma pavėluota
   Kai turi skolų dėl anksčiau nemokėtų PSD įmokų, nes tada einamojo mėnesio įmoka padengiama skola
 
23. Nuo kada ir iki kada teisę į PSD valstybės lėšomis turintys asmenys laikomi apdraustaisiais?
   Nuo mėnesio, kurį įgyja šį statusą, pirmos dienos iki mėnesio, kurį netenka statuso, paskutinės dienos
   Nuo statuso įgijimo dienos iki jo netekimo dienos
   Nuo mėnesio, kurį įgyja šį statusą, pirmos dienos iki statuso netekimo dienos
 
24. Kaip žinoti, kad pasibaigus PSD galiojimui ir dar vieną mėnesį po to papildomai nemokamai gaunant sveikatos priežiūros paslaugas, už tą papildomai suteiktą mėnesį iki jo pabaigos privaloma susimokėti PSD įmoką ar kitaip įgyti draudimą?
   Ar esi apdraustas, reikia tikrintis ligonių kasų interneto svetainėje, ir ten bus parašyta, kaip už papildomą mėnesį apsidrausti
   Apie tai SMS praneša ligonių kasos
   Apie tai SMS praneša Valstybinė mokesčių inspekcija
 
25.Už kokią vienintelę paslaugą (apmokamą iš PSDF biudžeto) sumokėjęs savo lėšomis, gyventojas per teritorinę ligonių kasą gali gauti patirtų išlaidų kompensaciją?
   Už akių lęšiuko operaciją
   Už sąnario endoprotezavimą, kai asmuo įrašytas į eilę
   Už dantų protezavimą, kai asmuo įrašytas į eilę
 
26. Kurios iš išvardytų paslaugų yra Valstybinės ligonių kasos administruojamos paslaugos?
  Asmens išlaidų sąnario endoprotezui įsigyti kompensavimas ir apdraustųjų, savo lėšomis įsigijusių ortopedijos technines priemones, išlaidų kompensavimas
   Asmens išlaidų akių lęšiukui įsigyti kompensavimas ir dantų protezavimo išlaidų kompensavimas
  Dantų protezavimo išlaidų kompensavimas ir pažymos apie asmens PSD išdavimas
 
27. Ar visada ES šalyse, Norvegijoje, Islandijoje, Šveicarijoje ir Lichtenšteine, gaudamas būtinąją medicinos pagalbą su Europos sveikatos draudimo kortele, PSD Lietuvoje apdraustas gyventojas už nieką neturės mokėti?
   Visada
   Ne, kai kuriose šalyse visiems apdraustiesiems sveikatos draudimu privaloma susimokėti paciento priemoką, transportavimo išlaidas (jei dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos užsienyje tektų vykti namo) ir už būtinąją medicinos pagalbą, jei ji suteikiama ne valstybinei sveikatos sistemai priklausančioje gydymo įstaigoje
   Visose šalyse reikia susimokėti už medicinos pagalbos priemones, naudojamas būtinajai pagalbai teikti, transportavimo išlaidas ( jei dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos užsienyje tektų vykti namo) ir už būtinąją medicinos pagalbą, jei ji suteikiama ne valstybinei sveikatos sistemai priklausančioje gydymo įstaigoje
 
28. Kur slypi pavojus, kai užsienyje dirbančiam asmeniui, mokėjusiam PSD įmokas Lietuvoje ir besigydžiusiam joje nemokamai, „Sodra“ grąžina šias įmokas (pateikus dokumentus, įrodančius, kad tuo pat metu sveikatos draudimo įmokas asmuo mokėjo kitoje ES šalyje)?
   Žmogus gaus netikėtų pajamų ir nesugebės jų tinkamai išleisti
   Žmogus atgaline data tampa nebedraustas, už gydymąsi praėjusiu laikotarpiu turės sumokėti pats
   Ne visi žino, kad grąžintas įmokas reikės pervesti į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą
 
29. Kuri institucija atlieka gyventojų informavimo, konsultavimo ir mokymo sveikatos stiprinimo klausimais funkcijas?
   Savivaldybė
   Ligonių kasos
   Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
 
30. Kas atsitiks, jei Europos sveikatos draudimo kortele ES gydymo įstaigoje pasinaudosite tada, kai būsite Lietuvoje nebedraustas PSD?
   Būtinąją pagalbą užsienyje gausiu vis tiek nemokamai, bet reikės atlyginti žalą PSDF biudžetui
   Turėsiu susimokėti užsienio gydymo įstaigoje, nes ten iškart pamatys, kad aš Lietuvoje nedraustas
   Niekas ir neleis pasinaudoti šia kortele: nors jos galiojimo laikas nebus pasibaigęs, pats juk būsiu nedraustas
 
31. Nuo kada ir iki kada PSD valstybės lėšomis draudžiamos nedirbančios nėščios moterys?
   Nuo pat nėštumo pradžios ir kol vaikui sueis 6 mėn.
   Nuo paskutinės nėštumo savaitės iki vaikui sueis 1 metai
   Suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau iki gimdymo ir 56 dienas po gimdymo
 
32. Kaip apsidrausti LR piliečiui, studijuojančiam kitoje ES šalyje pagal dieninių studijų programą?
   Pateikti prašymą Lietuvos ambasadai toje šalyje
   Ligonių kasai atsiųsti universiteto pažymą, patvirtinančią studijas, ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją
   Ligonių kasai atsiųsti asmens dokumento kopiją ir prašymą apdrausti valstybės lėšomis
 
33. Ar dėl draudimo valstybės lėšomis nustatymo į ligonių kasą reikia kreiptis asmenims, auginantiems vaikus?
   Reikia kreiptis vienam iš tėvų
   Nereikia, nes gimus vaikui, informaciją perduoda ligoninė
   Reikia gimus pirmam vaikui
 
34. Ar Lietuvos piliečiai, deklaravę gyvenamąją vietą ir drausti PSD kitose ES šalyse, turi mokėti už būtinąją medicinos pagalbą Lietuvoje?
   Neturi, jei gydymo įstaigoje pateikia kitos ES šalies išduotą Europos sveikatos draudimo kortelę
   Neturi, jeigu gydymo įstaigoje pateikia Lietuvoje išduotą Europos sveikatos draudimo kortelę
   Neturi, nes LR piliečiams mūsų šalyje teikiama nemokama būtinoji pagalba
 
35. Kas pacientui skiria medicininę reabilitaciją
   Gydantis gydytojas ir gydytojas reabilitologas
   Ligonių kasa
   Gydytojų konsiliumas
 
36. Nuo kada gydymo įstaigos privalo rašyti elektroninius receptus?
   2018 m. kovo 1 d.
   2019 m. sausio 1 d.
   2017 m. liepos 1 d.
 
37. Kiek procentų nuo visų receptų skaičiaus Panevėžio ir Utenos apskričių vaistinėse išduota elektroninių receptų 2020 m. pradžioje?
   75 proc
   55 proc.
   95 proc.
 
38. Kur turi teisę kreiptis pacientas su skundu dėl gydymo įstaigoje pažeistų jo teisių, susijusių su sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu ir kokybe, jei nesutinka su tos gydymo įstaigos sprendimu, priimtu išnagrinėjus jo skundą, arba jeigu jo skundo įstaiga nepriima nagrinėti?
   Į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos
   Į Lietuvos bioetikos komitetą
   Į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos
 
39. Ar Lietuvoje PSD apdraustiems asmenims gali būti kompensuojamos išlaidos sveikatos priežiūrai kitoje ES ar Europos ekonominės erdvės valstybėje?
   Negali
   Gali, bet tik su siuntimu gydymo įstaigos, turinčios sutartį su Lietuvos ligonių kasa ir tokiais pat įkainiais, sąlygomis ir apimtimi, kaip būtų kompensuojamos Lietuvoje (siuntimo nereikia tik dėl pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų)
   Gali, bet tik būtinoji medicinos pagalba ir pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir tik tokiais pat įkainiais, sąlygomis ir apimtimi, kaip būtų kompensuojamos Lietuvoje
 
40. Ką suteikia ligonių kasų išduodamas dokumentas S1?
   Patvirtina asmens teisę gauti valstybinio sveikatos draudimo lėšomis teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas gyvenamojoje ES šalyje, Norvegijoje, Islandijoje, Šveicarijoje ar Lichtenšteine. Teisę gauti tokį dokumentą turi kitoje ES šalyje gyvenantys LR apdraustieji PSD, deklaravę išvykimą iš Lietuvos ir kitoje ES šalyje gyvenantys LR apdraustieji, nelaikomi pakeitusiais gyvenamąją vietą
   Tai pažyma, kurioje sumuojami draudimo, darbo ar apsigyvenimo laikotarpiai ligos, motinystės išmokos, mirties ir netekto darbingumo atvejais. Ši pažyma išduodama asmenims, išvykstantiems gyventi ir dirbti į ES, Norvegiją, Islandiją, Šveicariją ar Lichtenšteiną
   Teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kurių išlaidos kompensuojamos valstybinio sveikatos draudimo lėšomis
 
41. Kiek laiko galioja PSD, išėjus iš darbo (nutraukus darbo santykius)?
   Iki darbo santykių nutraukimo mėnesio paskutinės dienos
   Iki darbo santykių nutraukimo mėnesio paskutinės dienos, jei negaunate išeitinės išmokos ar kompensacijos
   Iki darbo santykių nutraukimo dienos
 
42.Kaip elgtis praradus galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę?
   Kreiptis į policiją, kad išduotų pažymą apie dokumento praradimą (jei jis pamestas ar pavogtas), nes be šios pažymos jei kreipsitės į ligonių kasą, už naujos kortelės (prarastos ar sugadintos) keitimą reikės mokėti maždaug 15 Eur
   Informuoti ligonių kasą, kuri išduos naują kortelę, o nauja kortelė visais atvejais išduodama sumokėjus maždaug 15 Eur už prarastos arba sugadintos kortelės keitimą
   Informuoti ligonių kasą, kuri išduos naują kortelę nemokamai
 
43. Kurias savivaldybes apima Panevėžio teritorinės ligonių kasos veiklos zona?
   Panevėžio miesto, Panevėžio, Pasvalio, Biržų, Kupiškio, Rokiškio rajonų
   Panevėžio miesto, Panevėžio, Pasvalio, Biržų, Kupiškio, Rokiškio, Ukmergės, Pakruojo, Utenos, Anykščių, Zarasų, Ignalinos rajonų
   Panevėžio ir Visagino miestų, Panevėžio, Pasvalio, Biržų, Kupiškio, Rokiškio, Utenos, Anykščių, Molėtų, Zarasų Ignalinos rajonų
 
44. Kiek laiko galioja PSD, išėjus iš darbo (nutraukus darbo santykius), jei išeinančiajam išmokama išeitinė išmoka arba kompensacija?
   Iki darbo santykių nutraukimo mėnesio paskutinės dienos
   Iki darbo santykių nutraukimo dienos
   Tiek mėnesių, už kiek išmokėta išeitinė išmoka arba kompensacija
 
45.Jūsų vardas ir pavardė
 
 
46.Įstaiga, kurioje dirbate (sutrumpintas pavadinimas)
 
 
47.Įstaigoje užimamos pareigos (neprivaloma)
 
 
48.Kontaktiniai duomenys (telefonas arba el. paštas)
 


 
Įveskite saugos kodą