2018 m. viktorinos „Ar viską žinai apie sveikatos draudimą ir ne tik?“ klausimai

2018 m. spalio 8–21 d.

 
1.Ką reikia turėti, jei norite valstybinėse įstaigose nemokamai gauti būtinąją medicinos pagalbą, svečiuodamiesi ES šalyse, Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine ar Šveicarijoje?
  Europos piliečio pasą
  Europos sveikatos draudimo kortelę
  Lietuvos moksleivio pažymėjimą
 
2.Mokyklas baigę Lietuvos moksleiviai privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) valstybės lėšomis apdraudžiami iki rugpjūčio 31 d. Ką turi padaryti abiturientai, jei rugsėjo mėn. dar netampa studentais ir neįsidarbina?
  Iki rugsėjo pabaigos apsidrausti PSD savarankiškai (susimokėti PSD įmoką patys)
  Nieko
  Paprašyti raštu, kad juos vėl apdraustų valstybės lėšomis
 
3.Kaip galima užsisakyti nemokamai apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu išduodamą Europos sveikatos draudimo kortelę?
  Paskambinus į bet kurią ligonių kasą
  Per kurjerį
  Atvykus į teritorinę ligonių kasą asmeniškai arba per E. valdžios portalą
 
4.Koks šiuo metu Lietuvoje nustatytas mėnesinis privalomojo sveikatos draudimo įmokos dydis tiems, kurie įmokas moka savarankiškai?
  36 Eur
  34,20 Eur
  35 Eur
 
5.Teisingiausiai užbaikite sakinį: Apdraustuoju laikomas asmuo:
  už kurį mokamos arba kuris pats moka įstatymu nustatyto dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas;
  už kurį mokamos įstatymu nustatyto dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokos;
  kuris pats moka įstatymu nustatyto dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas.
 
6.Kokią labai svarbią funkciją atlieka ligonių kasos?
  Renka privalomojo sveikatos draudimo įmokas iš gyventojų
  Apmoka gydymo įstaigoms už gyventojams suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas
  Nustato neįgalumo ir darbingumo lygį gyventojams
 
7.Kiek maždaug pinigų Panevėžio teritorinė ligonių kasa per metus išleidžia gyventojų sveikatos priežiūros paslaugoms ir vaistams apmokėti?
  680 tūkst. Eur
  68 mln. Eur
  168 mln. Eur
 
8.Kas privalo nedelsiant suteikti pirmąją medicinos pagalbą gelbėjant žmonių, nukentėjusių per nelaimingą atsitikimą, avariją, ekologinę ir gaivalinę nelaimę arba ūmiai susirgusių, gyvybes?
  Sveikatos priežiūros, farmacijos specialistai ir kiti asmenys, buvę kartu su nukentėjusiaisiais ar ligoniais tose vietose
  Sveikatos priežiūros specialistai
  Sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistai
 
9.Kaip galima gauti nemokamą emocinę pagalbą?
  Tokia pagalba yra mokama
  Telefonu, internetu ir atvykus pas psichikos sveikatos specialistus
  Tik atvykus pas psichikos sveikatos specialistus
 
10.Nurodytu laiku į sveikatos priežiūros įstaigą atvykusį vaiką turi lydėti:
  visais atvejais – abu tėvai arba globėjai;
  vienas iš tėvų arba globėjų, jei vaikui dar nėra 16 m.;
  lydėti nebūtina, jeigu vaikui daugiau kaip 12 m.
 
11.Kas yra privalomojo sveikatos draudimo įmokų administratorius Lietuvoje?
  Valstybinė mokesčių inspekcija
  Ligonių kasa
  „Sodra“
 
12.Kiek procentų nuo minimalios mėnesio algos moka asmenys, savarankiškai mokantys privalomojo sveikatos draudimo įmokas?
  9 proc.
  7 proc.
  5 proc.
 
13.Jei į praktiką užsienyje ar savanoriauti išvyksta ir iš Lietuvos neišsideklaruoja studijas baigęs jaunuolis, jis privalo:
  pranešti ligonių kasai, kad nemokės sveikatos draudimo įmokų;
  sutarti, kad už jį privalomojo sveikatos draudimo įmokas sumokėtų mokymo įstaiga;
  susimokėti privalomojo sveikatos draudimo įmoką Lietuvoje kas mėnesį pats.
 
14.Ar pasibaigus gyventojo privalomajam sveikatos draudimui (PSD) kitą kalendorinį mėnesį asmuo gauna visas sveikatos priežiūros paslaugas?
  Taip, bet iki to mėnesio paskutinės dienos jis privalo apsidrausti PSD
  Ne, asmeniui teikiama tik būtinoji pagalba
  Ne, asmeniui visos sveikatos priežiūros paslaugos mokamos, net ir būtinoji pagalba
 
15.Kiek laiko mažiausiai reikia eiti vidutiniu žingsniu, jei vaikščiojate, kad tai būtų fizinis aktyvumas?
  10 min.
  5 min.
  30 min.
 
16.Reguliarūs fiziniai pratimai sumažina mirties riziką nuo visų priežasčių maždaug:
  50 proc.
  70 proc.
  30 proc.
 
17.Ar būtina pacientui pirkti specialius vienkartinius medicininius drabužius, kai jam atliekama magnetinio rezonanso tomografija?
  Būtina
  Nebūtina, bet, jei norisi, galima
  Nebūtina ir net negalima
 
18.Profilaktinis vaikų sveikatos patikrinimas:
  apmokamas iš tėvų kišenės;
  apmoka ligonių kasos;
  apmoka ugdymo arba mokymo įstaiga.
 
19.Visiems vaikams iki 18 metų kartą per metus privaloma pasitikrinti sveikatą, todėl būtina apsilankyti pas:
  šeimos gydytoją ir odontologą;
  ortopedą ir šeimos gydytoją;
  okulistą ir kardiologą.
 
20.Kur internete galima rasti įdomios ligonių kasų informacijos (nuotraukų, infografikų, vaizdo įrašų, naujienų)?
  Tik interneto svetainėje www.vlk.lt
  Tik interneto svetainėse www.vlk.lt ir www.paneveziotlk.lt
  Socialiniuose tinkluose „Facebook“, „You Tube“, „Instagram“, interneto svetainėje www.vlk.lt ir kitose „You Tube“,„Instagram“, interneto svetainėje www.vlk.lt ir kitose
 
21.Būtinoji medicinos pagalba lietuviams, gyvenantiems Lietuvoje, teikiama nemokamai:
  tik apsidraudusiems privalomuoju sveikatos draudimu;
  tik apsidraudusiems privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašiusiems prie gydymo įstaigos;
  visada, kai prireikia, net ir neapsidraudusiems.
 
22.Kiek ligonių kasoms kainuoja 1 apsidraudusio privalomuoju sveikatos draudimu paciento bronchito ir astmos gydymas ligoninėje, kai būklė sudėtinga?
  700 Eur
  500 Eur
  900 Eur
 
23.Kiek Lietuvoje yra ligonių kasų?
  10
  6
  5
 
24.Kas priskiriama būtinajai medicinos pagalbai?
  Pirmoji ir skubioji medicinos pagalba
  Pirmoji ir planinė medicinos pagalba
  Skubioji ir planinė medicinos pagalba
 
25.Jeigu medikų pagalbos prireikė savaitgalį ar šventinę dieną, galima:
  jei pagalba neskubi, pirmiausia reikia kreiptis į įstaigą, kuri teikia budinčio šeimos gydytojo paslaugas, o skubios pagalbos atveju kreiptis į artimiausią ligoninę;
  palaukti darbo dienos ir užsiregistruoti vizitui pas šeimos gydytoją;
  abu atsakymai teisingi.
 
26.Kokia vidutinė suma 2017 m. buvo skirta 1 paciento priešvėžiniams vaistams kompensuoti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo?
  500 Eur
  1500 Eur
  2000 Eur
 
27.Ką daryti, jei pacientas, užsiregistravęs pas gydytoją, negali atvykti nustatytu laiku?
  Užsiregistruoti kitam vizitui
  Atvykti kitu pacientui patogiu laiku
  Informuoti gydymo įstaigą ne vėliau kaip prieš 24 val. iki numatomo vizito laiko pradžios
 
28.Kiek Panevėžio TLK veikos zonai priklauso savivaldybių?
  10
  8
  12
 
29.Vaistų receptai gali būti:
  tik popieriniai;
  tik elektroniniai;
  ir popieriniai, ir elektroniniai.
 
30.Ligų prevencija yra:
  išankstinis kelio užkirtimas ligai;
  sporto šaka;
  grožio procedūra.
 
31.Kokia yra Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos išduodamos kortelės (POLA) nauda?
  Galima gauti nemokamų kvietimų į parodas, koncertus ir spektaklius, įvairių nuolaidų daugiau nei 70 įmonių visoje Lietuvoje, nemokamų teisinės ir psichologinės pagalbos konsultacijų
  Galima gauti nuolaidų maisto parduotuvėse ir prekybos centruose
  Galima neužsiregistravus patekti pas gydytoją
 
32.Kiek maždaug pacientų Lietuvoje 2017 m. gavo kompensuojamuosius vaistus?
  100 tūkst.
  1,2 mln.
  2,2 mln.
 
33.Mokykloms pateikiamas elektroninis vaiko sveikatos pažymėjimas galioja:
  1 mėnesį nuo sveikatos pažymėjimo užpildymo dienos;
  iki vaikui sueis 18 metų;
  ne ilgiau kaip 1 metus nuo pažymėjimo užpildymo, kai profilaktiškai patikrinama vaiko sveikata.
 
34.Ar padaroma žala Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui sužalojus kitą asmenį?
  Ne, nes privalomasis sveikatos draudimas kiekvienam apsidraudusiajam garantuoja nemokamą sveikatos priežiūrą
  Tik tuomet, jei nukentėję asmenys neturi Europos sveikatos draudimo kortelės
  Taip, nes nukentėjusiųjų gydymo išlaidos apmokamos iš to fondo
 
35.Kas laukia žmogaus, neapsidraudusio privalomuoju sveikatos draudimu?
  Ligos atveju už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas jis susimoka pats
  Bauda nuo 50 iki 100 Eur
  Jį nemokamai apdraudžia valstybė
 
36.Jūsų vardas ir pavardė
 
 
37.Mokykla
 
 
38.Klasė
 
 
39.Kontaktiniai duomenys (telefonas arba el. paštas)
 


 
Įveskite saugos kodą