1.Kokias sveikatos priežiūros paslaugas garantuoja Europos sveikatos draudimo kortelė?
  Būtinosios medicinos pagalbos paslaugas laikino buvimo ES šalyse, Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine bei Šveicarijoje metu
  Planines ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugas užsienyje
  Visas sveikatos priežiūros paslaugas ES šalyse ir JAV
 
2.Iki kada privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis bus apdrausti mokslus vasarą baigiantys moksleiviai ir nuolatinių studijų (dieninių skyrių) studentai?
  Iki įsirašys į Darbo biržą
  Iki mokslo metų pabaigos, iki birželio 1 d.
  Iki rugpjūčio 31 d. imtinai
 
3.Kokio amžiaus vyrai ir moterys gali nemokamai išsitirti pagal prevencinę širdies ir kraujagyslių ligų programą?
  vyrai nuo 40 iki 54 m. ir moterys nuo 50 iki 64 m.
  vyrai nuo 35 iki 54 m. ir moterys nuo 45 iki 64 m.
  vyrai nuo 45 iki 64 m. ir moterys nuo 45 iki 64 m.
 
4.Koks šiuo metu Lietuvoje nustatytas mėnesinis privalomojo sveikatos draudimo įmokos dydis tiems, kurie įmokas moka savarankiškai?
  30,20 Eur
  34,20 Eur
  35 Eur
 
5.Ar žinote, ką reiškia trumpinys ESDK?
  Europos sveikatos draudimo kortelė
  Europos Sąjungos draudimo kortelė
  Europos sveikatos draudimo kasa
 
6.Kur galima įsigyti Europos sveikatos draudimo kortelę?
  Draudimo kompanijose
  Prekybos centre
  Visose teritorinėse ligonių kasose
 
7.Iki kelerių metų vaikai Lietuvoje yra drausti privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis?
  Iki 3 metų
  Iki 18metų
  Iki 8 metų
 
8.Kiek laiko privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis gali būti draustas nedirbantis vienas iš tėvų, jei jis augina vieną vaiką?
  Iki  vaikui sueis 8 metai
  Iki vaikui sueis 2 metai
  Iki  vaikui sueis 18 metų
 
9.Ką reiškia trumpinys „TLK“?
  Taupomoji ligonių kasa
  Teritorinė ligonių kasa
  Tikrųjų ligonių komisija
 
10.Ką reiškia trumpinys „PSD“?
  Pacientų sveikatingumo draugija
  Privatus socialinis draudimas
  Privalomasis sveikatos draudimas
 
11.Teisingiausiai užbaikite sakinį: Apdraustuoju laikomas asmuo:
  už kurį mokamos įstatymu nustatyto dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokos
  už kurį mokamos arba kuris pats moka įstatymu nustatyto dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas
  kuris pats moka įstatymu nustatyto dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas
 
12.Kiek Panevėžio teritorinei ligonių kasai vidutiniškai kainuoja vieno ligonio reabilitacinis gydymas sanatorijoje ar kitoje reabilitaciją teikiančioje gydymo įstaigoje per metus?
  300 Eur
  500 Eur
  400 Eur
 
13.Ką garantuoja privalomasis sveikatos draudimas tiems, kurie juo apsidraudžia?
  Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimą
  Sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensavimą
  Sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas kompensavimą
 
14.Kokia yra pagrindinė ligonių kasų paskirtis (misija)?
  Būti sveikųjų ir sergančiųjų garantu – užtikrinti apdraustųjų sveikatos priežiūrą, kompensuojant jos išlaidas, skaidriai ir efektyviai naudojant lėšas
  Nupirkti gydymo įstaigoms kuo geriausią medicininę įrangą, kuria būtų gydomi pacientai
  Kontroliuoti gydymo įstaigas, kad jos tinkamai gydytų gyventojus
 
15.Kas ir kuriam laikotarpiui tvirtina Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą?
  Vyriausybė dviem metams
  Ligonių kasos metams
  LR Seimas metams
 
16.Keliose šalyse galioja Europos sveikatos draudimo kortelė?
  32
  27
  29
 
17.Jei turėjote kompensuojamųjų vaistų pasą (KVP) ir išvykote gyventi į užsienį bei deklaravote išvykimą, ar po metų vėl grįžus gyventi į Lietuvą, Jūsų turėtas KVP galios?
  Galios
  Ne, reikės išsiimti naują
  Galios terminuotai
 
18.Kiek procentų Lietuvos gyventojų yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis?
  Apie 40 proc.
  Apie 30 proc.
  Apie 60 proc.
 
19.Kiek maždaug pinigų Panevėžio teritorinė ligonių kasa per metus išleidžia gyventojų sveikatos priežiūros paslaugoms ir vaistams apmokėti?
  680 tūkst. Eur
  168 mln. Eur
  68 mln. Eur
 
20.Kiek Panevėžio teritorinei ligonių kasai vidutiniškai kainuoja vienas greitosios medicinos pagalbos iškvietimas?
  30 Eur
  70 Eur
  100 Eur
 
21.Kiek Panevėžio teritorinei ligonių kasai vidutiniškai kainuoja vieno ligonio gydymas ligoninėje per metus?
  530 Eur
  330 Eur
  730 Eur
 
22.Nurodytu laiku į sveikatos priežiūros įstaigą atvykusį vaiką turi lydėti:
  visais atvejais – abu tėvai arba globėjai
  lydėti nebūtina, jeigu vaikui daugiau kaip 12 metų
  vienas iš tėvų arba globėjų, jei vaikui dar nėra 16 metų
 
23.Kiek veiklos metų atšventė Panevėžio TLK 2016 m.?
  20
  50
  80
 
24.Kuriomis savaitės dienomis Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius dirba 1 val. ilgiau – iki 18 val?
  Pirmadieniais ir ketvirtadieniais
  Pirmadieniais ir antradieniais
  Antradieniais ir penktadieniais
 
25.Ar pasibaigus gyventojo privalomajam sveikatos draudimui (PSD) kitą kalendorinį mėnesį asmuo gauna visas sveikatos priežiūros paslaugas?
  Ne, asmeniui teikiama tik būtinoji pagalba
  Ne, asmeniui visos sveikatos priežiūros paslaugos mokamos, net ir būtinoji pagalba
  Taip, bet iki to mėnesio paskutinės dienos jis privalo apsidrausti PSD
 
26.2017 m. vyko ligonių kasų organizuotas moksleivių nuotraukų konkursas „Sveika šeima“ . Kiek jame dalyvavo vaikų iš Panevėžio ir Utenos apskričių kartu sudėjus ir iš kelių mokyklų?
  Apie 30 iš 13 mokyklų
  Apie 50 iš 24 mokyklų
  Apie 20 iš 10 mokyklų
 
27.Jei į praktiką užsienyje ar savanoriauti išvyksta ir iš Lietuvos neišsideklaruoja studijas baigęs jaunuolis, jis privalo:
  pranešti ligonių kasai, kad nemokės sveikatos draudimo įmokų
  sutarti, kad už jį privalomojo sveikatos draudimo įmokas sumokėtų mokymo įstaiga
  susimokėti privalomojo sveikatos draudimo įmoką Lietuvoje kas mėnesį pats
 
28.Kada padaroma žala Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui?
  Neteisėtai pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele
  Sužalojus asmenį, draustą  privalomuoju sveikatos draudimu (PSD), eismo įvykio metu sužalojus kitą asmenį, drausta PSD
  Teisingi a ir b atsakymai
 
29.Kaip kitaip vadinami Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje ir turintys prievolę mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas?
  Apdraustieji
  Draudžiamieji
  Prievolininkai
 
30.Kokią pinigų sumą apdraustasis turi sumokėti į einamąją Valstybinės ligonių kasos sąskaitą, jeigu praranda ar sugadina galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę?
  Maždaug 15 Eur
  Maždaug 30 Eur
  Maždaug 10 Eur
 
31.Jūsų vardas ir pavardė
 
 
32.Mokykla
 
 
33.Klasė
 
 
34.Telefonas
 
 
35.El. paštas
 
 
36.Kaip (kur) sužinojote apie viktoriną?Jei internete, nurodykite interneto puslapį
 
 
37.Į kuriuos klausimus buvo sunkiausia atsakyti (parašykite klausimų nr.)
 
 
38.Kur ieškojote atsakymų į klausimus?
 


 
Įveskite saugos kodą