PANEVĖŽIO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA
             
 
 Misija
 
 Vizija
 
 Vertybės
 
 
   NAUJIENOS
   STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
   TEISINĖ INFORMACIJA
   VEIKLOS SRITYS
   KORUPCIJOS PREVENCIJA
   PRANEŠĖJŲ APSAUGA
   ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
   PASLAUGOS
   ATVIRI DUOMENYS
   ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
   NUORODOS
   GYDYMO ĮSTAIGŲ PASLAUGOS
   GYVENTOJAMS
   ĮSTAIGOMS
   APKLAUSOS IR ANALIZĖS
   PRIĖMIMAS Į DARBĄ
Gyventojų aptarnavimas
 Panevėžyje ir Utenoje
I, IV 8.00–18.00
II, III 8.00–17.00
V 8.00–15.45
Tel. (8 5) 232 2222
Anykščiuose, Biržuose, Ignalinoje, Kupiškyje, Molėtuose, Pasvalyje, Rokiškyje, Visagine, Zarasuose
Įstaigos kontaktai
Respublikos g. 66
LT-35158 Panevėžys
Tel. (8 45) 59 61 92
Faks. (8 45) 58 37 89
El. paštas patlk@vlk.lt
Darbo laikas
I–IV   8.00–17.00
V   8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

GYVENTOJAMS      ĮSTAIGOMS     
Dėmesio! Europos sveikatos draudimo kortelę galima gauti paštu. Plačiau...
www.paneveziotlk.ltNAUJIENOS
| SAM pranešimai | VLK pranešimai | TLK pranešimai | Naujienų archyvas |
Gyventojų informuotumui didinti – trijų įstaigų atstovų susitikimas

Panevėžio teritorinė ligonių kasa (TLK) surengė pasitarimą-seminarą savo įstaigos Klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojams, į kurį pakvietė Panevėţio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (AVMI) ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos („Sodros“) Panevėžio skyriaus atstovus. Vienas svarbiausių pasitarimo klausimų buvo tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir dalijimasis informacija, susijusia su privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų administravimu bei siekis suteikti klientui kuo daugiau išsamios informacijos toje įstaigoje, į kurią jis kreipiasi.

„PSD įmokas administruoja dvi įstaigos – mokesčių inspekcija ir „Sodra“. Šios įstaigos surenka įmokas ir centralizuotai jas perveda ligonių kasai, kuri tvarko apdraustųjų registrą. Keičiantis teisės aktams, gyventojams sudėtinga susigaudyti juose, be to, ir situacijų pasitaiko įvairiausių. Iš patirties žinome, kad klientai, atvykę į vieną iš šių įstaigų, nori išgirsti atsakymus į visus klausimus, nesigilindami, kieno kompetencijai tie klausimai priskirti. Trišalį susitikimą inicijavome tam, kad visų trijų įstaigų specialistai pasidalintų naujausia savo srities informacija, o paskui ją kuo išsamiau pateiktų į įstaigą besikreipiantiems gyventojams. Svarbiausia, kad klientas nebūtų siunčiamas iš vienos įstaigos į kitą. Panevėžio TLK specialistai, siekdami užtikrinti klientų aptarnavimo kokybę, visada palaikė ryšį su mokesčių inspekcija ir „Sodra“, todėl esame šioms įstaigoms dėkingi už bendradarbiavimą“, – teigia TLK Klientų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė.

Susitikime akcentuota, jog gyventojams painu suvokti, kuri įstaiga administruoja jų sveikatos draudimą, todėl neretai pasitaiko atvejų, kai PSD įmokos pervedamos ne tai įstaigai. Be to, įsigali požiūris, jog ligonių kasa turėtų apdrausti visus privalomuoju sveikatos draudimu. Pasak S. Paulauskienės, gyventojai turėtų žinoti, kad ne ligonių kasa draudžia asmenis, bet darbdavys, valstybė arba pats asmuo savarankiškai draudžiasi pats. Ligonių kasoje tik patvirtinamas gyventojų draustumas. Pasikeitus draustumo statusui, kilus bent mažiausiai abejonei, ar galėsi gauti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto apmokamas sveikatos priežiūros paslaugas, būtina kreiptis į ligonių kasą ir sužinoti tai. Kitaip draustumas gali nutrūkti, o jo tęstinumo teks laukti 3 mėnesius.

AVMI ir „Sodros“ specialistai pažymėjo, kad gyventojai neturėtų baimintis dėl to, jog PSD įmoką pervedė vienai iš dviejų, bet ne tai įstaigai, kuriai turėtų – įmoka vis tiek pakliūna į PSDF biudžetą. Tokiais atvejais VMI ir SODRA ne į tuos biudžetus sumokėtas PSD įmokas užskaito tarpusavio susitarimu. PSD permokas galima susigrąžinti tik pasibaigus kalendoriniams metams.

Susitikimo dalyviams pasidomėjus, už kurį laikotarpį išieškomos nesumokėtos PSD įmokos, Panevėžio AVMI Švietimo ir konsultavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Alvida Grakauskaitė akcentavo, kad tai atliekama vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Išieškoma už einamuosius ir praėjusius 5 metus. Nemokiems asmenims skola gali būti laikinai atidėta.

Mokesčių inspekcijos atstovai pastebėjo, jog pasitaiko atvejų, kai gyventojai bando piktnaudžiauti: deklaruoja išvykimą į ES šalį, nors iš tikrųjų neišvyksta, o paskui, užsiregistravę Darbo biržoje, kreipiasi dėl sveikatos draudimo tęstinumo. Deja, neturint draustumą uţsienyje patvirtinančio dokumento, jo tęstinumas mūsų šalyje nepatvirtinamas.

„Sodros“, kuri administruoja didžiosios dalies asmenų PSD įmokas, specialistės pažymėjo, kad nuo praėjusių metų vasaros, taip pat nuo 2011 m. atsirado kai kurių naujovių. Nuo 2010 m. liepos 1 d. PSD pradėti drausti šeimynos dalyviai, kariai savanoriai ir aktyviojo rezervo kariai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių. Taip pat buvo pakeitimų dėl fizinių asmenų, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla. Tokie asmenys, kuriųžţemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4 europinio dydžio vienetams (EDV) arba didesnis, nepriklausomai nuo to, ar jie yra, ar nėra apmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu, pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas, PSD įmokas turi mokėti į „Sodros“ sąskaitą.

„Sodros“ Panevėžio skyriaus Draudėjų ir apdraustųjų skyriaus vedėjo pavaduotoja Violeta Bikulčienė teigė, jog problemų dėl draudimo laikotarpio pabaigos kyla asmenims, gaunantiems pajamas pagal autorines sutartis, taip pat gaunantiesiems sporto, atlikėjo veiklos pajamas, nes jiems draudimo pabaigos data nustatoma pagal priskaičiuoto atitinkamo atlygio sumą, nuo kurios sumokėtos socialinio draudimo įmokos. Jei priskaičiuoto atlygio suma lygi minimaliai mėnesinei algai (MMA), draudimo laikotarpis yra vienas mėnuo. Kai ši suma yra mažesnė arba didesnė kaip MMA, draudimo laikotarpis proporcingai trumpinamas arba ilginamas, tačiau jo pabaigos data negali būti vėlesnė kaip tų kalendorinių metų paskutinė diena. Tuomet ir PSD jiems galioja tik už tuos kalendorinius metus. Tais laikotarpiais, kai šie asmenys nėra drausti, kaip asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis ar iš sporto arba atlikėjo veiklos, jie turi draustis savarankiškai ir mokėti įmokas kiekvieną mėnesį. Deklaruojant pajamas, jiems bus grąţinta permoka.

Išsamesnė informacija teikiama tel. 51 04 14 (Klientų aptarnavimo skyrius).

Informacija gyventojams, kaip administruojamos skirtingų kategorijų asmenų įmokos

2011 m. Valstybinė mokesčių inspekcija administruoja trijų kategorijų gyventojų PSD įmokas:

1. gyventojų, besiverčiančių individualia veikla įsigijus verslo liudijimą;
2. gyventojų, kurie nepriklauso jokiai kitai draudžiamųjų PSD kategorijai ir privalo draustis savarankiškai;
3. gyventojų, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, jei nėra drausti kitose kategorijose, o jų žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra mažesnis kaip 4 europinio dydžio vienetai (EDV).

EDV nustato VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, o žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai šį dydį gali sužinoti kreipęsi į gyvenamosios vietos seniūniją arba rajono savivaldybės žemės ūkio skyrių, taip pat šios informacijos gali teirautis artimiausiame Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos biure arba paskambinę į Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių informacijos skyrių telefonu 1882.

Nuo šių metų nauja yra tai, kad verslo liudijimus įsigiję asmenys, turintys darbo santykių arba patenkantys į kitą draudžiamųjų kategoriją, PSD įmokas moka tik už tas dienas, kurioms yra įsigijęs verslo liudijimą. Šiems gyventojams PSD įmokų nebūtina mokėti įsigijus verslo liudijimą, bet jas, pasibaigus metams, privaloma sumokėti iki gegužės 1 d. Gyventojai, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla (kai ūkio valdos dydis mažesnis kaip 4 EDV), PSD įmokas turi mokėti kas mėnesį. Draustu laikomas tik tas asmuo, kurio vardu registruota žemės ūkio valda.

Asmenys, mokantys mokesčius ES valstybėse, neturi jų mokėti Lietuvoje. Tokiu atveju mokesčių inspekcijai privaloma pateikti pajamų deklaraciją ir pažymą iš darbdavio apie gautas pajamas bei sumokėtus mokesčius. Lietuvoje PSD įmokas turi mokėti tik nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai.

Išsamesnė informacija http://www.vmi.lt/lt/?itemId=101419.

„Sodra“ administruoja šių kategorijų asmenų įmokas:

1. Draudėjų, kurie apskaičiuoja, išskaito ir moka PSD įmokas už apdraustuosius asmenis:

1.1. dirbančius pagal darbo sutartis, narystės pagrindu einančius renkamąsias pareigas renkamose organizacijose, narystės pagrindu dirbančius ūkinėse bendrijose, žemės ūkio bendrovėse arba kooperatinėse organizacijose, viešojo administravimo valstybės tarnautojus;
1.2. operatyvinės veiklos slaptuosius dalyvius, kuriems pagal su jais sudarytas rašytines slapto bendradarbiavimo sutartis mokamas atlygis (nuo 2010m. rugpjūčio 1d.);
1.3. vidaus tarnybos sistemos pareigūnus, Valstybės saugumo departamento sistemos, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnus, krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karius, Antrajame operatyvinių tarnybų departamente prie Krašto apsaugos ministerijos civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančius statutinius tarnautojus;
1.4. karius savanorius ir aktyviojo rezervo karius, pašauktus į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių (nuo 2010m. liepos 1d.);
1.5. valstybės politikus, Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, kitų teismų teisėjus ir kandidatus į teisėjus, prokuratūros pareigūnus, Lietuvos banko valdybos pirmininką, jo pavaduotojus, valdybos narius, Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtų valstybės institucijų ar įstaigų vadovus, kitus Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtų valstybės institucijų ar įstaigų pareigūnus, Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų, kitų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkus, jų pavaduotojus ir narius, taip pat pagal specialius įstatymus įsteigtų komisijų ar tarybų pareigūnus, jeigu jiems už darbą mokamas darbo užmokestis;
1.6. individualių įmonių savininkus, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikruosius narius;
1.7. asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat sporto veiklos, atlikėjo veiklos pajamas;
1.8. šeimynos dalyvius (nuo 2010m. liepos 1 d.).

2. Draudėjų – fizinių asmenų, kurie patys moka PSD įmokas:

2.1. asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai ir kiti asmenys, išskyrus asmenis, kurie vykdo individualią veiklą turėdami verslo liudijimą);
2.2. Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos yra lygus 4 EDV arba didesnis (nuo 2011-01-01).
3. Fondo administravimo įstaigos išskaičiuoja PSD įmokas iš gyventojų, gaunančių Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme nurodytas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų mokamas pašalpas.

Išsamesnė informacija
http://www.sodra.lt/draudeju_portalas/imoku_mokejimas/isaiskinimas_PSD_2010.


Panevėžio teritorinės ligonių kasos informacija

2011-03-30
Jūsų nuomonė
Per kiek laiko pavyko prisiskambinti telefonu į reikiamą gydymo įstaigą po karantino?
Iš karto
Per 1 val.
Per pusdienį
Per dieną
Per 2 dienas
Neprisiskambinau iš viso
Kita (įrašykite gydymo įstaigos pavadinimą, jei su ja negalėjote susisiekti ilgiau nei 1 dieną)
Gyventojų aptarnavimo vertinimo elektroninė apklausa
Užduoti klausimus,
pateikti siūlymus,
atsiliepimus
Vardas*:
Pavardė*:
El. paštas*:
Klausimas, siūlymas, atsiliepimas*:
Naujienų prenumerata
Įveskite el. pašto adresą , kuriuo
pageidaujate gauti naujienas.
Jūsų el. paštas*: