PANEVĖŽIO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA
             
 
 Misija
 
 Vizija
 
 Vertybės
 
 
   NAUJIENOS
   STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
   TEISINĖ INFORMACIJA
   VEIKLOS SRITYS
   KORUPCIJOS PREVENCIJA
   PRANEŠĖJŲ APSAUGA
   ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
   PASLAUGOS
   ATVIRI DUOMENYS
   ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
   NUORODOS
   GYDYMO ĮSTAIGŲ PASLAUGOS
   GYVENTOJAMS
   ĮSTAIGOMS
   APKLAUSOS IR ANALIZĖS
   PRIĖMIMAS Į DARBĄ
Gyventojų aptarnavimas
 Panevėžyje ir Utenoje
I, IV 8.00–18.00
II, III 8.00–17.00
V 8.00–15.45
Tel. (8 5) 232 2222
Anykščiuose, Biržuose, Ignalinoje, Kupiškyje, Molėtuose, Pasvalyje, Rokiškyje, Visagine, Zarasuose
Įstaigos kontaktai
Respublikos g. 66
LT-35158 Panevėžys
Tel. (8 45) 59 61 92
Faks. (8 45) 58 37 89
El. paštas patlk@vlk.lt
Darbo laikas
I–IV   8.00–17.00
V   8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

GYVENTOJAMS      ĮSTAIGOMS     
Dėmesio! ES šalyse esantys Lietuvos apdraustieji, neturintys Europos sveikatos draudimo kortelės, gali kreiptis į TLK, kad būtų atsiųstas sertifikatas. Plačiau...
www.paneveziotlk.ltNAUJIENOS
| SAM pranešimai | VLK pranešimai | TLK pranešimai | Naujienų archyvas |
Viktorinos apie privalomąjį sveikatos draudimą dalyviams – dovanos ir paskatinamieji prizai

 
Šią savaitę Panevėţio teritorinė ligonių kasa (TLK) pakvietė Utenos ir Panevėţio bendrojo lavinimo mokyklų 1012 klasių moksleivius, dalyvavusius viktorinoje „Ką ţinai apie privalomąjį sveikatos draudimą?, į apdovanojimų popietę.

Utenoje I vietos nugalėtoja tapo Dauniškio gimnazijos dvyliktokė Ţilvija Adiklytė, atsiuntusi teisingus atsakymus į 12 viktorinos klausimų. II vieta skirta tos pačios gimnazijos dvyliktokei Justinai Šimonytei, III taip pat dvyliktokei Ţavintai Šileikytei.

Viktorinos laimėtojams TLK direktorius Jonas Narbutas įteikė prizus knygyno dovanų čekius bei padėkos raštus. Kiti viktorinos dalyviai taip pat apdovanoti padėkos raštais ir paskatinamaisiais prizais. Svečiams suteikta galimybė susipaţinti su ligonių kasa, pabendrauti su specialistais. Padėkos raštas uţ mokinių aktyvumo skatinimą įteiktas ir pedagogams: „Aušros vidurinės mokyklos mokytojai Laima Budinienei, Dauniškio gimnazijos mokytojai Rositai Lagūnienei bei socialinei pedagogei Vidai Adiklienei.

Viktoriną moksleiviams Panevėţio TLK surengė pirmą kartą. Jos tikslas skatinti vyresniųjų klasių mokinius domėtis privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) ir ligonių kasų teikiamomis paslaugomis, didinti mokinių būsimų studentų ir visuomenės informuotumą šiais klausimais.

„Rengti viktoriną paskatino siekis, jog kuo daugiau moksleivių, kuriems sueina 18 metų, ţinotų apie PSD svarbą ir nepamirštų patvirtinti savo draustumo. Iš tikrųjų dţiaugiamės uţmezgę artimesnį ryšį su jaunimu, pedagogais ir tikimės, kad ateityje tas ryšys stiprės. Ši viktorina buvo bandomoji. Norse uteniškiai buvo maţiau aktyvūs uţ panevėţiečius, dţiugina tai, kad dalyvavusieji viktorinoje savarankiškai yra domėjęsi PSD, ligonių kasos veikla, todėl drąsiai uţdavė klausimus ligonių kasos specialistams. Dauniškio gimnazijos pedagogams ir kitiems specialistams reikia padėkoti uţ tai, kad mokykloje aktyviai skleidţiama informacija apie PSD. Kitąmet Panevėţio TLK planuoja taip pat rengti panašų konkursą ir jame pakviesti dalyvauti moksleivius ne tik iš Panevėţio bei Utenos, bet ir kitų TLK veiklos zonos rajonų , teigia TLK Administravimo skyriaus specialistė Angelė Valentinavičienė.

Viktorinos dalyviai pripaţino, jog klausimai, į kuriuos reikėjo atsakyti, nebuvo lengvi, bet atsakymus į juos buvo galima rasti Panevėţio TLK interneto svetainėje www.paneveziotlk.lt.

Dalyvaudami viktorinoje mokiniai sakė įgiję naujų ţinių, kurios jiems labai pravers gyvenime. Mokiniai siūlė į tokį renginį ateityje įtraukti ir studentus, taip pat, jų manymu, plačiau informacija turėtų būti skleidţiama mokyklose. Apdovanotosios pedagogės paţadėjo kitąmet paraginti dar daugiau moksleivių dalyvauti konkurse, jei jis vyks.

Šių metų balandţiogeguţės mėn. vykusioje viktorinoje dalyvavo 26 moksleiviai iš 9 bendrojo lavinimo mokyklų V. Ţemkalnio, K. Paltaroko, J. Balčikonio, Utenos Dauniškio gimnazijų, „Aušros, „Ţemynos, „Saulėtekio, „Vyturio, Naujamiesčio vidurinių mokyklų. Dalyviams buvo uţduoti klausimai apie PSD vykdymą, aštuoniolikmečių ir vyresnio amţiaus jaunimo dalyvavimą tame procese, Europos sveikatos draudimo kortelės galiojimą ir naudojimą.

 

I vietos laimėtoja Panevėţyje paskebta „Ţemynos vidurinės mokyklos dvyliktokė Gailė Šiušytė, atsiuntusi teisingus atsakymus į visus 20 viktorinos klausimų. II vieta skirta V. Ţemkalnio gimnazijos dvyliktokei Laurai Ţidonytei, III Naujamiesčio (Panevėţio r.) vidurinės mokyklos vienuoliktokei Tairai Palionytei.

Panevėžio teritorinės ligonių kasos informacija

2011-06-10
Jūsų nuomonė
Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelę (per Elektroninius valdžios vartus ar atvykus pas ligonių kasos atstovą rajone) jau galima užsakyti atsiųsti paštu?
Taip ir tuo ketinu pasinaudoti (pasinaudojau)
Taip, bet man tai neaktualu
Ne, bet dabar žinosiu ir pasinaudosiu
Ne ir man tai neaktualu
Gyventojų aptarnavimo vertinimo elektroninė apklausa
Užduoti klausimus,
pateikti siūlymus,
atsiliepimus
Vardas*:
Pavardė*:
El. paštas*:
Klausimas, siūlymas, atsiliepimas*:
Naujienų prenumerata
Įveskite el. pašto adresą , kuriuo
pageidaujate gauti naujienas.
Jūsų el. paštas*: