PANEVĖŽIO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA
             
 
 Misija
 
 Vizija
 
 Vertybės
 
 
   NAUJIENOS
   STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
   TEISINĖ INFORMACIJA
   VEIKLOS SRITYS
   KORUPCIJOS PREVENCIJA
   PRANEŠĖJŲ APSAUGA
   ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
   PASLAUGOS
   ATVIRI DUOMENYS
   ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
   NUORODOS
   GYDYMO ĮSTAIGŲ PASLAUGOS
   GYVENTOJAMS
   ĮSTAIGOMS
   APKLAUSOS IR ANALIZĖS
   PRIĖMIMAS Į DARBĄ
Gyventojų aptarnavimas
 Panevėžyje ir Utenoje
I, IV 8.00–18.00
II, III 8.00–17.00
V 8.00–15.45
Tel. (8 5) 232 2222
Anykščiuose, Biržuose, Ignalinoje, Kupiškyje, Molėtuose, Pasvalyje, Rokiškyje, Visagine, Zarasuose
Įstaigos kontaktai
Respublikos g. 66
LT-35158 Panevėžys
Tel. (8 45) 59 61 92
Faks. (8 45) 58 37 89
El. paštas patlk@vlk.lt
Darbo laikas
I–IV   8.00–17.00
V   8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

GYVENTOJAMS      ĮSTAIGOMS     
Atkreipiame dėmesį, kad studentai, nuo 2020-02-01 pradėję studijuoti Jungtinėje Karalystėje, Lietuvoje valstybės lėšomis nedraudžiami. Plačiau...
www.paneveziotlk.ltNAUJIENOS
| SAM pranešimai | VLK pranešimai | TLK pranešimai | Naujienų archyvas |
Skelbiame Europos Komisijos pranešimą apie teises į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas

DUK: teisės į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas

Diabetu sergantis pagyvenęs vokietis keliaudamas po Italiją nori įsigyti vaistų pagal iš anksto išrašytą receptą. Ar vaistinėje receptą priims? Lenkė norėtų, kad klubo operacija jai būtų atlikta šalyje, kurioje gyvena ir dirba anūkai. Ar tai įmanoma? Portugalas pageidautų, kad kataraktą jam operuotų Ispanijoje. Ar jo patirtos išlaidos bus kompensuotos? ES teisės aktai dabar jau aiškiai nustato tokias teises ir taisykles dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų.

Juose aiškinamos pacientų teisės į saugias ir kokybiškas paslaugas kitose ES valstybėse narėse ir į išlaidų kompensavimą. Pacientams, vykstantiems sveikatos priežiūros paslaugų į kitą ES valstybę narę, bus užtikrinamos tokios pačios teisės kaip ir tos šalies piliečiams. Jeigu savo šalyje jie turi teisę gauti tokias sveikatos priežiūros paslaugas, ta šalis turės už jas sumokėti. Bus padengtos tokio dydžio išlaidos, kokios yra nustatytos jų šalyje. Kai kuriais atvejais prieš išvykdami gydytis pacientai turės gauti leidimą, ypač jei jiems naktį teks praleisti ligoninėje arba sveikatos priežiūros paslaugos bus itin specializuotos ir brangios.

Iš naujojo teisės akto ES pacientai gaus ir kitokios naudos. Pacientams bus paprasčiau gauti informacijos apie sveikatos priežiūrą kitose ES šalyse, o tai suteiks daugiau galimybių išsigydyti. Nacionalinėms sveikatos institucijoms taip pat bus lengviau bendradarbiauti ir keistis informacija apie sveikatos priežiūros kokybę ir saugumą. Bus plėtojamas Europos pavyzdinių centrų tinklas, į kurį savanoriškai bursis Europoje pripažinti specializuoti kompetencijos centrai. Be to, bus skatinamas ES šalių bendradarbiavimas, siekiant joms padėti pasinaudoti didelėmis sveikatos technologijų vertinimo ir e. sveikatos galimybėmis.

Kokiu mastu bus teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos?

Paprastai gydytis pageidaujama gyvenamojoje šalyje. Būtent todėl sveikatos priežiūros paslaugų užsienyje paklausa tesudaro maždaug 1 proc. visų viešojo sektoriaus išlaidų sveikatos priežiūrai (kurios šiuo metu sudaro apie 10 mlrd. EUR). Į šį skaičių įtrauktos ir užsienyje suteiktos, tačiau iš anksto neplanuotos sveikatos priežiūros paslaugos (kaip antai skubi medicinos pagalba turistams). Tai reiškia, kad šiuo metu

planuojamų

paslaugų (pvz., klubo, kelio ar kataraktos operacijos) į užsienį vyksta mažiau pacientų ir išlaidos joms yra daug mažesnės nei minėtas 1 proc.

 

Ar bus toliau taikomi galiojantys šios srities teisės aktai, pavyzdžiui, socialinės apsaugos reglamentai?

Piliečiams, kuriems svečiuojantis užsienyje prireiks medicinos pagalbos (įskaitant skubią), toliau bus taikomi galiojantys reglamentai bei Europos sveikatos draudimo kortelė ir bus suteikta reikalinga pagalba.

Pagal reglamentą, suplanavęs gydymą, pacientas gali prašyti išankstinio leidimo. Prašymo suteikti leidimą negalima atmesti, jei gyvenamojoje šalyje reikiamo gydymo per medicininiu požiūriu pagrįstą laiką suteikti neįmanoma.

Svarbu pažymėti, kad reglamentai taikomi ne visiems sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams. Jie, pvz., netaikomi kai kuriems privatiems paslaugų teikėjams. Be to, pagal šiuos reglamentus pacientai paprastai privalo prašyti leidimo dėl visų sveikatos priežiūros paslaugų, o pagal direktyvą leidimas turėtų būti išimtis, o ne taisyklė.

Kuo šis teisės aktas bus dar naudingas?

Ši direktyva neturės poveikio galiojančiuose socialinės apsaugos reglamentuose jau nustatytoms ir ES sutarties straipsnyje dėl laisvo asmenų judėjimo įtvirtintoms piliečių teisėms. Tačiau joje apibrėžiamos laisvo paslaugų judėjimo principu pagrįstos ir įvairiuose Europos Teisingumo Teismo sprendimuose išvardytos pacientų teisės. Vienas iš pagrindinių naujosios direktyvos laimėjimų stacionariosios sveikatos priežiūros srityje yra tai, kad bus užtikrinama pacientų teisė pasirinkti paslaugų teikėją.

Kiti naujojo teisės akto privalumai

- Daugiau pasirinkimo galimybių: direktyva taikoma visiems sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams ES.

- Mažiau biurokratinių kliūčių pacientams: pagal direktyvą išankstinis leidimas turėtų būti ne taisyklė, o išimtis.

- Pacientų informavimas: pacientams nacionaliniai informacijos centrai, kurie bus įsteigti visose valstybėse narėse, suteiks visą sprendimui priimti būtiną informaciją, pvz., apie sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir saugą. Be to, direktyvoje nustatomos naujos priemonės, padėsiančios visiems pacientams pasinaudoti abiejuose teisės aktuose nustatytomis teisėmis.

- Procedūrinės garantijos: visi pacientai turi teisę sulaukti tinkamai motyvuoto sprendimo ir jį apskųsti, įtarę, kad jų teisės galėjo būti pažeistos. Visi pacientai turi teisę pateikti skundą ir siekti žalos atlyginimo (o visoms sveikatos priežiūros paslaugoms turi būti taikomas atsakomybės draudimas arba panaši garantija). Pacientai taip pat turi teisę gauti savo medicinos dokumentų kopijas.

Kada reikalingas išankstinis nacionalinės institucijos leidimas?

Reikalavimą dėl išankstinio leidimo vykti gydytis į kitą valstybę narę nacionalinės institucijos gali nustatyti trimis atvejais:

1) kai teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, dėl kurių ligonis ligoninėj praleidžia bent vieną naktį,

2) kai teikiamos specializuotos ir brangios sveikatos priežiūros paslaugos,

3) kai yra svarbių, ypatingų priežasčių, susijusių su konkretaus sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų kokybe ar sauga.

Šiais trimis atvejais pacientams gali prireikti kreiptis į nacionalinę sveikatos instituciją, atsakingą už išlaidų kompensavimą, ir prašyti išankstinio leidimo. Valstybės narės turi viešai paskelbti, kokioms paslaugoms būtinas toks leidimas, o sąrašas pacientams turi būti pateiktas nacionaliniame informacijos centre.

Ar prašymas gali būti atmestas?

Nacionalinės sveikatos institucijos gali atmesti prašymą, jei atitinkamos paslaugos ar jų teikėjas pacientui gali kelti tam tikrų pavojų. Prašymą galima atmesti ir tada, kai sveikatos priežiūros paslaugos gyvenamojoje šalyje gali būti suteiktos per medicininiu požiūriu pagrįstą laiką. Tačiau toks valstybių narių sprendimas turės būti motyvuojamas, įvertinant su kiekvienu atskiru atveju susijusias „medicininiu požiūriu pagrįstas“ aplinkybes.

Ką daryti, jei prašymas atmetamas?

Pacientai turi teisę prašyti persvarstyti bet kokį jiems skirtą administracinį sprendimą, susijusį su sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje valstybėje narėje.

Kokia dalis gydantis užsienyje patirtų išlaidų bus kompensuota?

Kompensuojama tokia pati išlaidų dalis, kokia būtų kompensuota už tokio pobūdžio paslaugas, gautas gyvenamojoje šalyje. Valstybės narės, kurių įstaigose teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos yra nemokamos, privalės informuoti pacientus apie kompensavimo normas. Jei sveikatos priežiūros paslaugos užsienyje yra pigesnės nei gyvenamojoje šalyje, kompensacija turi atitikti realią gydymo vertę.

Jei reikiamos paslaugos mano šalyje neteikiamos, ar galima jas užsisakyti užsienyje?

Taip, bet už sveikatos priežiūros paslaugas pacientui bus kompensuota tik tuo atveju, jeigu jos patenka į kompensuojamųjų vaistų ir pagalbos priemonių sąrašą ir pagal gyvenamosios šalies teisės aktus arba taisykles jis turi teisę jomis naudotis.

Nacionaliniai informacijos centrai patars, kaip patikrinti, ar atitinkama paslauga įtraukta į kompensuojamųjų vaistų ir pagalbos priemonių sąrašą.

Ar už sveikatos priežiūros paslaugas užsienyje reikia susimokėti pačiam?

Taip, paprastai pacientas už jas pats susimoka, o nacionalinės institucijos išlaidas kuo skubiau kompensuoja. Įstatyme taip pat numatyta galimybė valstybėms narėms iš anksto raštu patvirtinti kompensuojamąją sumą.

Valstybės narės taip pat turi galimybę už sveikatos priežiūros paslaugas sumokėti tiesiogiai, o ne kompensuoti pacientams.

Ar galima perduoti medicininius duomenis tai valstybei narei, kurioje pacientas bus gydomas?

Prieš pradėdamas gydytis kitoje valstybėje narėje, pacientas turi teisę iš savo gyvenamosios šalies gauti medicininių įrašų kopiją, o prieš sugrįždamas į ją – gauti įrašų kopiją iš paslaugų teikėjo, suteikusio sveikatos priežiūros paslaugas kitoje šalyje.

Ką daryti, jei gydantis užsienyje patiriama žalos?

Tos šalies informacijos centras galės paaiškinti paciento teises ir suteikti informacijos apie tvarką, taikomą šalyje, kurioje gydomasi.

Gyvenamoji šalis turi užtikrinti, kad tolesnis gydymas būtų tokios pačios kokybės, kaip ir tuo atveju, jeigu pacientas būtų buvęs gydomas šioje šalyje.

Kaip galima būti tikru, kad užsienyje gautas gydymas bus tinkamai tęsiamas gyvenamojoje šalyje?

Gyvenamoji šalis, nepriklausomai nuo to, kurioje ES valstybėje narėje pacientas naudojosi sveikatos priežiūros paslaugomis, turi užtikrinti, kad tolesnis gydymas būtų tokios pačios kokybės.

Ar gyvenamojoje šalyje gautas receptas pripažįstamas kitoje ES valstybėje narėje?

Kitoje ES valstybėje narėje išduotas receptas turėtų būti pripažįstamas paciento gyvenamojoje šalyje ir atvirkščiai. Taip užtikrinama, kad kitoje ES šalyje pradėtas gydymas būtų tinkamai tęsiamas pacientui grįžus namo. Pacientai gali įsigyti receptinių vaistų bet kurioje šalyje, jei joje duotas leidimas jais prekiauti ir jais yra prekiaujama.

Šie principai nėra nauji, tačiau praktiškai pasitaiko receptų pripažinimo sunkumų. Nors problemos išspręsti pernakt nepavyks, direktyvos nuostatos turėtų iš esmės padėti vaistininkams suprasti kitoje valstybėje narėje išduotus receptus ir juos priimti.

Kuo naudingas sveikatos technologijų vertinimo tinklas arba e. sveikata?

Sveikatos technologijų vertinimo tinklas padeda sprendimų priėmėjams priimti tinkamus sprendimus dėl sveikatos priežiūros srities investicijų ir išlaidų. ES šalys iš aktyvesnio šios srities bendradarbiavimo galėtų gauti didelės naudos, kadangi šiuo metu kiekviena šalis tokius vertinimus atlieka savarankiškai.

Be to, e. sveikata gali būti itin naudinga sveikatos sistemoms. Oficialus ir nuolatinis valstybių narių bendradarbiavimas bus naudingas sprendimų priėmimo ir veiksmų suderinamumo požiūriu.

Šie tinklai tiesiogiai naudingi nacionalinėms sveikatos sistemos, o netiesiogiai – pacientams.

Kur rasti daugiau informacijos apie teises į sveikatos priežiūros paslaugas užsienyje?

Informacijos teiraukitės savo šalies informacijos centre arba ieškokite svetainėje „Jūsų Europa“: http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_en.htm

 

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy/index_lt.htm

Parengta pagal Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimą

2013-11-20
Jūsų nuomonė
Ar nepavykus prisiskambinti į gydymo įstaigą Jums buvo perskambinta?
Taip
Ne
Kita (nurodykite, į kurią įstaigą skambinote)
Dažniausiai užduodami klausimai
Gyventojų aptarnavimo vertinimo elektroninė apklausa
Užduoti klausimus,
pateikti siūlymus,
atsiliepimus
Vardas*:
Pavardė*:
El. paštas*:
Klausimas, siūlymas, atsiliepimas*:
Naujienų prenumerata
Įveskite el. pašto adresą , kuriuo
pageidaujate gauti naujienas.
Jūsų el. paštas*: