PANEVĖŽIO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA
             
 
 Misija
 
 Vizija
 
 Vertybės
 
 
   NAUJIENOS
   STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
   TEISINĖ INFORMACIJA
   VEIKLOS SRITYS
   KORUPCIJOS PREVENCIJA
   PRANEŠĖJŲ APSAUGA
   ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
   PASLAUGOS
   ATVIRI DUOMENYS
   ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
   NUORODOS
   GYDYMO ĮSTAIGŲ PASLAUGOS
   GYVENTOJAMS
   ĮSTAIGOMS
   APKLAUSOS IR ANALIZĖS
   PRIĖMIMAS Į DARBĄ
Gyventojų aptarnavimas
 Panevėžyje ir Utenoje
I, IV 8.00–18.00
II, III 8.00–17.00
V 8.00–15.45
Tel. (8 5) 232 2222
Anykščiuose, Biržuose, Ignalinoje, Kupiškyje, Molėtuose, Pasvalyje, Rokiškyje, Visagine, Zarasuose
Įstaigos kontaktai
Respublikos g. 66
LT-35158 Panevėžys
Tel. (8 45) 59 61 92
Faks. (8 45) 58 37 89
El. paštas patlk@vlk.lt
Darbo laikas
I–IV   8.00–17.00
V   8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

GYVENTOJAMS      ĮSTAIGOMS     
Dėmesio! Nuo 2020 m. sausio 1 d. pasikeitė PSD įmokos dydis. Plačiau...
www.paneveziotlk.ltNAUJIENOS
| SAM pranešimai | VLK pranešimai | TLK pranešimai | Naujienų archyvas |
Susitiko pacientai, medikai ir ligonių kasos atstovai

      Praėjusią savaitę Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) specialistai lankėsi Panevėžio teritorinėje ligonių kasoje (TLK). Šio vizito tikslas – ne tik pristatyti 2011 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą ir Sveikatos apsaugos ministerijos 2013–2015 m. strateginio veiklos plano Sveikatos draudimo sistemos plėtojimo programą TLK darbuotojams, išklausyti Panevėžio TLK 2011 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą ir išgirsti apie 2012 m. prioritetinius darbus, bet ir susitikti su pacientų organizacijų bei Lietuvos gydytojų sąjungos Panevėžio filialo atstovais. Tokie VLK vadovybės ir specialistų vizitai į teritorines ligonių kasas  organizuojami kasmet ir jau tampa tradicija. 

      Šiųmečiame susitikime dalyvavo VLK Strategijos skyriaus vedėjas Kęstutis Miškinis ir šio skyriaus vedėjo pavaduotoja Edita Navickienė, Kokybės vadybos skyriaus vedėjos pavaduotoja Irena Džiužaitė ir Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir kontrolės skyriaus vedėjos pavaduotoja Vaida Momkuvienė.

      K. Miškinis, pristatydamas svarbiausius 2011 m. VLK atliktus darbus, informavo, kad  jie buvo atliekami vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtinta 2008–2012 m. programa. Prioritetas buvo skiriamas šeimos gydytojo  institucijos ir kitos pirminės sveikatos priežiūros stiprinimui, sveikatos priežiūros finansavimo sistemos ir vaistų kainodaros tobulinimui bei vaistų prieinamumo gerinimui, korupcijos apraiškų tikimybės sveikatos sektoriuje mažinimui. Tam, kad būtų užtikrinta veiksminga ir patikima  privalomojo sveikatos draudimo kompensuojama sveikatos priežiūra, iškelti tikslai, susiję su viešojo administravimo paslaugų kokybės gerinimu, sveikatos priežiūros struktūros optimizavimu, sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo sistemos tobulinimu ir kt.

      Strategijos skyriaus vadovas  pažymėjo, jog darbų, įgyvendinant tikslus, buvo atlikta tikrai daug: įvestos naujos skatinamosios paslaugos ir gerų darbo rezultatų rodikliai, įteisintas mokėjimas šeimos gydytojams už kai kuriuos praktikoje taikomus gerus darbo rodiklius, organizuotas prevencijos programų efektyvumo vertinimas, parengtas šių programų tolesnio įgyvendinimo ir finansavimo planas, vykdytos vieno langelio principo diegimo  ir visuotinės kokybės valdymo sistemos vystymo ligonių kasose paslaugų viešojo pirkimo procedūros, vyko elektroninio informacijos apsikeitimo sistemų tarp kompetentingų institucijų pritaikymas, užbaigta Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro informacinės sistemos bandomoji eksploatacija, pradėta Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos bandomoji eksploatacija, tobulinti finansinės atskaitomybės dokumentai, įteisinta nauja Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacija, patvirtintas Giminingų diagnozių grupių sąrašas, baigta pasirengti taikyti aktyviojo gydymo stacionarinių paslaugų apmokėjimą taikant giminingų diagnozių grupių metodą, padidintos galimybės gyventojams naudotis elektroninėmis  paslaugomis ir kt. Svečias supažindino TLK darbuotojus su Sveikatos draudimo  sistemos plėtojimo programos projektu, pristatė planuojamus artimiausio laikotarpio darbus.

      Panevėžio TLK direktorius Jonas Narbutas, pristatydamas 2011 m. TLK nuveiktus darbus, informavo, koks buvo pernykštis Panevėžio TLK biudžetas, kiek pasirašyta sutarčių su įstaigomis, taip pat akcentavo, už kokią sumą pinigų suteikta sveikatos priežiūros paslaugų TLK veiklos zonos gyventojams, kiek lėšų teko vienam gyventojui už konkrečias suteiktas paslaugas. J. Narbutas pristatė  TLK vykdytas kontrolės procedūras, biudžeto struktūrą ir išlaidas, teiktus pasiūlymus tobulinti kai kuriuos teisės aktus, Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetui nustatytos žalos dydį, taip pat pasidžiaugė ligonių kasos bendradarbiavimu su savivaldybėmis, kaimo bendruomenėmis, visuomenės sveikatos biurais, pacientų organizacijomis, informavo apie metinio veiklos plano įgyvendinimo sunkumus ir 2012 m. prioritetus. 

      Po ataskaitų ir pristatytų pranešimų svarstyti klausimai dėl diabetinės pėdos paslaugų apmokėjimo ir nepanaudotų lėšų, prevencinės kontrolės mechanizmo, tinkamo pacientų informavimo, planinių patikrinimų ir kt. 
 
      Susitikime su Panevėžio medikais ir pacientų atstovais diskutuota apie pirminės sveikatos priežiūros įstatyminės bazės tobulinimą, žemus paslaugų įkainius, jaunų gydytojų emigraciją. Vieni diskusijos dalyviai siūlė PSDF biudžetą padidinti per savanoriškąjį sveikatos draudimą ir asocialiems asmenims, turintiems labai trumpą darbo stažą, teikti tik būtinąją pagalbą, kiti pastebėjo, jog nevalia pažeisti solidarumo  ir teisumo principų bei didinti socialinę atskirtį.

      Medikai, pacientai ir ligonių kasos darbuotojai kalbėjo apie kokybiškų įvairių ligų  gydymo ir tyrimo metodikų bei mokamų paslaugų tvarkų parengimą, priemokų reglamentavimą, vienodos, standartizuotos medicininės dokumentacijos įvedimo reikalingumą, kuri gerokai palengvintų gydytojų darbą. Taip pat kalbėta apie galimybes išrašyti vaistus ilgesniam laikotarpiui, medikai išsakė priekaištų dėl mažo, jų nuomone, vaikų dantų priežiūros apmokėjimo, skundėsi, kad gydymo įstaigos negauna lėšų už suteiktas paslaugas asmenims, atvykusiems pasisvečiuoti į kitus miestus. Susitikimo dalyviai aptarė, kaip būtų galima spręsti įvardytas problemas, daugelis pritarė, kad priemokų gydymo įstaigose visiškai atsisakyti nereikėtų. Ligonių kasų atstovai akcentavo, o pacientai ir medikai sutiko, jog svarbiausia yra informuoti pacientą, kad jis gali gauti paslaugą ar vaistus nemokamai, bet jam taip pat turi būti palikta teisė pasirinkti ir kitą paslaugą ar vaistus, už kuriuos reikia primokėti, jei pacientas pageidauja kitokių paslaugų ar vaistų nei tie, kurie yra kompensuojami PSDF biudžeto lėšomis. 
            
 

Panevėžio teritorinės ligonių kasos informacija
 

2012-07-03
Jūsų nuomonė
Ar žinote, kad nuo 2020-01-01 didėjo privalomojo sveikatos draudimo įmokos dydis, nes didėjo minimalioji mėnesinė alga?
Taip
Ne
Užduoti klausimus,
pateikti siūlymus,
atsiliepimus
Vardas*:
Pavardė*:
El. paštas*:
Klausimas, siūlymas, atsiliepimas*:
Naujienų prenumerata
Įveskite el. pašto adresą , kuriuo
pageidaujate gauti naujienas.
Jūsų el. paštas*: