PANEVĖŽIO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA
             
 
 Misija
 
 Vizija
 
 Vertybės
 
 
   NAUJIENOS
   STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
   TEISINĖ INFORMACIJA
   VEIKLOS SRITYS
   KORUPCIJOS PREVENCIJA
   PRANEŠĖJŲ APSAUGA
   ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
   PASLAUGOS
   ATVIRI DUOMENYS
   ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
   NUORODOS
   GYDYMO ĮSTAIGŲ PASLAUGOS
   GYVENTOJAMS
   ĮSTAIGOMS
   APKLAUSOS IR ANALIZĖS
   PRIĖMIMAS Į DARBĄ
Gyventojų aptarnavimas
 Panevėžyje ir Utenoje
I, IV 8.00–18.00
II, III 8.00–17.00
V 8.00–15.45
Tel. (8 5) 232 2222
Anykščiuose, Biržuose, Ignalinoje, Kupiškyje, Molėtuose, Pasvalyje, Rokiškyje, Visagine, Zarasuose
Įstaigos kontaktai
Respublikos g. 66
LT-35158 Panevėžys
Tel. (8 45) 59 61 92
Faks. (8 45) 58 37 89
El. paštas patlk@vlk.lt
Darbo laikas
I–IV   8.00–17.00
V   8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

GYVENTOJAMS      ĮSTAIGOMS     
Atkreipiame dėmesį, kad studentai, nuo 2020-02-01 pradėję studijuoti Jungtinėje Karalystėje, Lietuvoje valstybės lėšomis nedraudžiami. Plačiau...
www.paneveziotlk.ltNAUJIENOS
| SAM pranešimai | VLK pranešimai | TLK pranešimai | Naujienų archyvas |
ISO standartas – ligonių kasų geros vadybos patvirtinimas


      Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) ir teritorinėse ligonių kasose 2012 m. kovo 12–13 d. jau trečią kartą buvo atliktas nepriklausomas ISO 9001:2008 / LST ES ISO 9001:2008 standarto priežiūros auditas.

      Kokybės vadybos sistemos auditą ligonių kasose atliko tarptautinė sertifikavimo įstaiga „Bureau Veritas Certification“, Lietuvoje atstovaujama UAB „Bureau Veritas Lit“. Auditoriai, atlikę auditą, patvirtino, kad ligonių kasose veikia stropiai prižiūrima, nuolat tobulinama ir gerai valdoma ISO (angl. International Standard Organization) kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001 standarto keliamus reikalavimus. Šių reikalavimų esmė – nustatyti tokius veiklos tikslus ir procesus, kurie būtini kliento reikalavimams patenkinti ir organizacijos politikai vykdyti. Taip pat svarbu stebėti, matuoti, analizuoti ir gerinti įstaigos veiklą. Kitaip tariant, užtikrinti grįžtamąjį ryšį tarp paslaugos teikėjų ir jos gavėjų.

KAM REIKALINGA KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA

      Ligonių kasoms, siekiančioms kuo efektyviau panaudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšas apdraustųjų sveikatos priežiūros išlaidoms kompensuoti, kokybės vadybos sistema tapo nuolatinio veiklos tobulinimo įrankis.

      Kintant įstaigų veiklos teisiniam reglamentavimui, mažėjant ištekliams (taip pat ir PSDF biudžetui) ir draudžiamųjų bei apdraustųjų skaičiui, ligonių kasoms svarbiau ne inertiškai prisitaikyti prie pokyčių, o pačioms išsiaiškinti besikeičiančius visuomenės poreikius ir kuo geriau juos tenkinti. Todėl ligonių kasų kokybės vadybos dokumentuose pabrėžiama, kad visos kokybės vadybos priemonės orientuojamos visų pirma į apdraustųjų poreikių tenkinimą – tiek į viešojo administravimo paslaugų kokybės užtikrinimą ir gerinimą, tiek į sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimą.

AUDITORIŲ IŠVADOS – PASKATA TOBULĖTI

      2012 m. priežiūros audito metu buvo atliktas veiklos valdymo sistemos atitikties standarto reikalavimams įvertinimas pagal patvirtintą metodiką. Buvo nustatytos šios gerosios VLK kokybės vadybos sistemos savybės: deramas vadovybės dėmesys valdymo sistemai ir jos tobulinimo iniciatyvų palaikymas, reikiamų išteklių skyrimas, dėmesys apdraustiesiems, kuriems teikiamos viešojo administravimo paslaugos, apdraustųjų informavimas, darbuotojų profesionalumas ir kompetencija. Atsižvelgdami į didėjantį VLK darbuotojų veiklos mastą ir darbo krūvį, auditoriai nurodė ir silpniausią šios sistemos vietą – žmogiškųjų išteklių, reikalingų pokyčiams įgyvendinti, trūkumą.

SĖKMINGI AUDITAI PANEVĖŽIO IR KLAIPĖDOS TERITORINĖSE LIGONIŲ KASOSE

      Panevėžio teritorinėje ligonių kasoje pagal priežiūros audito planą buvo audituojami bendrieji vadybos procesai ir sutarčių dėl medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo vykdymas bei kontrolė. Auditoriai pabrėžė, kad Panevėžio teritorinėje ligonių kasoje veiklos pokyčiai yra valdomi, iš naujo įvertinamos darbuotojų funkcijos ir atsakomybė, procesų šeimininkai, tinkamai valdomas pretenzijų nagrinėjimo procesas. Gerosios Panevėžio teritorinės ligonių kasos kokybės vadybos sistemos savybės: vadovybės dėmesys šiai sistemai, darbuotojų dėmesingumas teikiant paslaugas apdraustiesiems, apdraustųjų informavimas, darbuotojų profesionalumas. Gerintinas dalykas – gyventojų aptarnavimo vieta. Rekomenduojama gerinti su gyventojų aptarnavimu susijusią darbo aplinką ir infrastruktūrą. 
     
       Klaipėdos teritorinė ligonių kasa, ruošdamasi priežiūros auditui, atliko išsamų savo atliktų darbų įvertinimą: vadovybinė vertinamoji analizė parodė, kad Klaipėdos teritorinė ligonių kasa taip pat tinkamai įgyvendina savo tikslus, yra orientuota į geresnį apdraustųjų poreikių tenkinimą, nepriekaištingai atlieka numatytus vidaus auditus. Audito rekomendacijos skatina vadovybę ir darbuotojus ieškoti naujų sprendimų siekiant numatytų tikslų.

      Šis auditorių vertinimas reiškia, kad ligonių kasų, vykdančių privalomąjį sveikatos draudimą, kokybės vadybos sistema vertinama kaip atitinkanti pripažintą gerosios vadybos praktikos standartą, kad ligonių kasų ištekliai valdomi ir tvarkomi efektyviai, o įstaigų vidaus tvarką reglamentuojantys dokumentai yra nuolat tobulinami, taip užtikrinant ligonių kasų veiklos efektyvumą ir didesnės pridėtinės vertės visuomenei sukūrimą.

Valstybinės ligonių kasos prie SAM Kokybės vadybos skyrius
 

2012-03-23
Jūsų nuomonė
Ar nepavykus prisiskambinti į gydymo įstaigą Jums buvo perskambinta?
Taip
Ne
Kita (nurodykite, į kurią įstaigą skambinote)
Dažniausiai užduodami klausimai
Gyventojų aptarnavimo vertinimo elektroninė apklausa
Užduoti klausimus,
pateikti siūlymus,
atsiliepimus
Vardas*:
Pavardė*:
El. paštas*:
Klausimas, siūlymas, atsiliepimas*:
Naujienų prenumerata
Įveskite el. pašto adresą , kuriuo
pageidaujate gauti naujienas.
Jūsų el. paštas*: