PANEVĖŽIO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA
             
 
 Misija
 
 Vizija
 
 Vertybės
 
 
   NAUJIENOS
   STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
   TEISINĖ INFORMACIJA
   VEIKLOS SRITYS
   KORUPCIJOS PREVENCIJA
   PRANEŠĖJŲ APSAUGA
   ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
   PASLAUGOS
   ATVIRI DUOMENYS
   ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
   NUORODOS
   GYDYMO ĮSTAIGŲ PASLAUGOS
   GYVENTOJAMS
   ĮSTAIGOMS
   APKLAUSOS IR ANALIZĖS
   PRIĖMIMAS Į DARBĄ
Gyventojų aptarnavimas
 Panevėžyje ir Utenoje
I, IV 8.00–18.00
II, III 8.00–17.00
V 8.00–15.45
Tel. (8 5) 232 2222
Anykščiuose, Biržuose, Ignalinoje, Kupiškyje, Molėtuose, Pasvalyje, Rokiškyje, Visagine, Zarasuose
Įstaigos kontaktai
Respublikos g. 66
LT-35158 Panevėžys
Tel. (8 45) 59 61 92
Faks. (8 45) 58 37 89
El. paštas patlk@vlk.lt
Darbo laikas
I–IV   8.00–17.00
V   8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

GYVENTOJAMS      ĮSTAIGOMS     
Dėmesio! ES šalyse esantys Lietuvos apdraustieji, neturintys Europos sveikatos draudimo kortelės, gali kreiptis į TLK, kad būtų atsiųstas sertifikatas. Plačiau...
www.paneveziotlk.ltNAUJIENOS
| SAM pranešimai | VLK pranešimai | TLK pranešimai | Naujienų archyvas |
Teritorinės ligonių kasos planuoja periodišką įstaigų kontrolę


Kasmetis Valstybinės ligonių kasos (VLK) prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų (TLK) specialistų, vykdančių kontrolę, posėdis, kuriame aptariama praėjusių metų kontrolės procedūrų ataskaita, pristatomi rezultatai pagal atskiras kontrolės kryptis, šiais metais vyko Panevėžyje. Jame dalyvavo virš 20 TLK kontrolę vykdančių specialistų, VLK Sveikatos priežiūros paslaugų departamento Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja Birutė Kavaliauskienė, šio skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kuliešienė bei Vaistų kompensavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Irma Medžiaušaitė.

Pristatant 2010 m. atliktų kontrolės procedūrų analizę konstatuota, kad pernai visos ligonių kasos atliko 840 kontrolės procedūrų asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ), vaistinėse ir kitose įmonėse bei įstaigose, sudariusiose sutartis su VLK. Bendras 2010 m. nustatytos žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetui dydis viršijo 1 mln. 947 tūkst. Lt. Daugiausia žalos PSDF biudžetui nustatyta tikrinant ASPĮ – virš 1 mln. 937 tūkst. Lt.

Siekiant didinti kontrolės skaidrumą ir nešališkumą, kiekvienos TLK tikrinimo komisijos vyko į kitos TLK veiklos zonos įstaigas. 2010 m. kitos TLK veiklos zonoje buvo tikrinama, kaip vaistinės informuoja pacientus apie jų teisę pasirinkti pigesnius kompensuojamuosius vaistus, ar užtikrinamas būtinų turėti pigiausių kompensuojamųjų vaistų asortimentas.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atliktos 68 antrinio ir tretinio lygio stacionarinių paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų reikalavimų vykdymo kontrolės procedūros. Atsižvelgus į rezultatus galima teigti, kad didžiausias žalos dydis PSDF biudžetui buvo nustatytas stacionarinėse gydymo įstaigose
– daugiau kaip 836 tūkst. Lt žala. Daugiausia žalos PSDF biudžetui padaryta dėl ASPĮ pateiktų klaidingų duomenų psichiatrijos stacionarinių paslaugų išlaidoms apmokėti.

Panevėžio TLK specialistai 2010 m. atliko 132 kontrolės procedūras 59-iose ASPĮ ir 31-oje vaistinėje. 119 kontrolės procedūrų atlikta planine tvarka, 17 – kartotinės (jų metu nustatyti 7 kartotiniai pažeidimai). Per 42 kontrolės procedūras buvo nustatyta 48,5 tūkst. Lt žala PSDF biudžetui, įskaitant vaistinių sumokėtas baudas (800 Lt). Panevėžio TLK veiklos zonoje patikrinimai atlikti pagal 12 kontrolės krypčių. Daugiausia žalos PSDF biudžetui nustatyta atlikus patikrinimus dėl ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kiekio, atitikties nustatytiems reikalavimams ir apmokėjimo teisėtumo (19,5 tūkst. Lt.) bei stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kiekio, atitikties nustatytiems reikalavimams ir apmokėjimo teisėtumo (15, 4 tūkst. Lt).

Kaip pabrėžė B. Kavaliauskienė, žalos PSDF biudžetui nustatymas ir išieškojimas iš įstaigų nėra sankcija. Tai – teisingumo atstatymas. Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja pastebėjo, jog nustatytos žalos PSDF biudžetui dydžio ir kontrolės procedūrų stebėsenos rodikliai kasmet peržiūrimi, jei reikia, koreguojami ar keičiami. Peržiūrėti ir apsvarstyti šių rodiklių vertę buvo pasiūlyta ir šiais metais.

Posėdyje pabrėžta, kad visoms TLK būtina siekti optimalaus kontrolės periodiškumo: rekomenduota, kad per 3 metus neliktų nei vienos nepatikrintos ASPĮ, per 5 metus – vaistinės. Nors taip pat rekomenduota dažniau vykdyti kartotinės kontrolės procedūras, planuoti, kad jos būtų atliekamos tolygiai, akcentuota, jog dėl kartotinių procedūrų neliktų nepatikrintų sričių, o 70 proc. kontrolės procedūrų būtų planuotos.

Siekiant mažinti administracinę naštą kontroliuojamoms įstaigoms, siūlyta tik išimties atvejais planuoti kelias kontrolės procedūras tais pačiais kalendoriniais metais toje pačioje įstaigoje. Dar pabrėžta būtinybė tikrinti kuo daugiau medicinos dokumentų, nes pagal įrašus juose geriausiai galima nustatyti žalą PSDF biudžetui.

Kontrolę vykdančių specialistų posėdyje TLK pristatė kontrolės procedūrų, kurių metu vertintos lėtinių neinfekcinių ligų stebėsenos ir gydymo atitiktys nustatytiems reikalavimams, rezultatus, pateikta planuojama kartotinė skatinamųjų paslaugų kontrolė 2011 metams.

Išsamiau su kontrolės procedūrų ataskaitomis galima susipažinti www.paneveziotlk.lt-
Veikla-Įstaigų kontrolė, www.vlk.lt-Paslaugų kontrolė .

Panevėžio teritorinės ligonių kasos informacija

2011-03-01
Jūsų nuomonė
Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelę (per Elektroninius valdžios vartus ar atvykus pas ligonių kasos atstovą rajone) jau galima užsakyti atsiųsti paštu?
Taip ir tuo ketinu pasinaudoti (pasinaudojau)
Taip, bet man tai neaktualu
Ne, bet dabar žinosiu ir pasinaudosiu
Ne ir man tai neaktualu
Gyventojų aptarnavimo vertinimo elektroninė apklausa
Užduoti klausimus,
pateikti siūlymus,
atsiliepimus
Vardas*:
Pavardė*:
El. paštas*:
Klausimas, siūlymas, atsiliepimas*:
Naujienų prenumerata
Įveskite el. pašto adresą , kuriuo
pageidaujate gauti naujienas.
Jūsų el. paštas*: