PANEVĖŽIO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA
             
 
 Misija
 
 Vizija
 
 Vertybės
 
 
   NAUJIENOS
   STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
   TEISINĖ INFORMACIJA
   VEIKLOS SRITYS
   KORUPCIJOS PREVENCIJA
   PRANEŠĖJŲ APSAUGA
   ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
   PASLAUGOS
   ATVIRI DUOMENYS
   ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
   NUORODOS
   GYDYMO ĮSTAIGŲ PASLAUGOS
   GYVENTOJAMS
   ĮSTAIGOMS
   APKLAUSOS IR ANALIZĖS
   PRIĖMIMAS Į DARBĄ
Gyventojų aptarnavimas
 Panevėžyje ir Utenoje
I, IV 8.00–18.00
II, III 8.00–17.00
V 8.00–15.45
Tel. (8 5) 232 2222
Anykščiuose, Biržuose, Ignalinoje, Kupiškyje, Molėtuose, Pasvalyje, Rokiškyje, Visagine, Zarasuose
Įstaigos kontaktai
Respublikos g. 66
LT-35158 Panevėžys
Tel. (8 45) 59 61 92
Faks. (8 45) 58 37 89
El. paštas patlk@vlk.lt
Darbo laikas
I–IV   8.00–17.00
V   8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

GYVENTOJAMS      ĮSTAIGOMS     
Dėmesio! Ligonių kasos privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems Lietuvos gyventojams siūlo naują paslaugą.
www.paneveziotlk.ltGYVENTOJAMSDantų protezavimas
| Prašymų ir skundų nagrinėjimas | Paslaugų laukimo eilės | Sveikatos draudimas ir įmokos | Europos sveikatos draudimo kortelė | „Brexit“: ką žinoti apie PSD? | Prisirašymas prie gydymo įstaigos | Gydymo įstaigos | Sveikatos priežiūros paslaugų kainos | Vaistinės ir optikos | Vaistų kompensavimas | Dantų protezavimas | Sąnarių endoprotezavimas | Prevencijos (profilaktinės) programos | Medicininė reabilitacija  | Sergantiesiems cukriniu diabetu | Moksleiviams | Studentams | Privalomojo sveikatos draudimo garantijos ES | Tarpvalstybinė sveikatos priežiūra | Savanoriškas žalos atlyginimas | Pacientų teisės | Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas | Gydymo įstaigų finansiniai rezultatai | Dažniausiai užduodami klausimai | Aktuali VLK informacija |
Dantų protezavimas


Atnaujinta 2020-11-16

Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašas

Eilės numeris pagal Asmenų, kuriems atėjo eilė gauti dantų protezavimo paslaugas, sąrašą
Prašymas pateiktas iki
Dantų protezavimo paslaugų laukimo trukmė
Pastarąjį kartą kviesta
276 582
2020-09-30
2 mėn.
2020 m. lapkričio mėn.

* Į Asmenų, kuriems atėjo eilė gauti dantų protezavimo paslaugas, sąrašą įrašytiems vaikams ir asmenims, gydytiems dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, dantų protezavimo paslaugos teikiamos pirmumo tvarka (be eilės).

Nuo 2019-01-01 įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 metų lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-890 „Dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ redakcija.

Vadovaujantis naująja įsakymo redakcija, visi asmenys, nuo 2019 m. sausio 1 d. pateikę prašymus įrašyti į asmenų, kuriems reikalingas dantų protezavimas, sąrašus, registruojami į vieną eilę, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos.

Asmenims, kuriems iki 2018 m. gruodžio 31 d. atėjo eilė gauti dantų protezavimo paslaugas ir kuriems buvo išsiųstos pažymos apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, taikoma iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusi įsakymo redakcija.

Nuo 2020 m. balandžio 1 d. dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto pagal faktines šių paslaugų išlaidas, skiriant ne daugiau kaip (bazinės kainos 1 balas lygus 1,11 Eur):
 • pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties, ir tiems, kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio), – iki 504,81 balo (iki 560,34 Eur); 
   
 • pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm aukščio, – iki 1 553,24 balo (iki 1724,10 Eurnustato konsiliumas); 
   
 • vaikams, kurių kramtymo sistema dar vystosi, kai protezuojama laikinais dantų protezais, pagamintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba standartiniais apsauginiais metaliniais vainikėliais, – iki 257,63 balo (iki 285,97  Eur);
   
 • vaikams, kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavusi, kai protezuojama naudojant ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezus, – iki 1 553,24 balo (iki 1724,10 Eurnustato konsiliumas);
 • asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, jei po taikyto specifinio (spindulinio ir (ar) chemoterapinio) gydymo burnos ertmėje yra mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties, – iki 504,81 balo (iki 560,34 Eur)
 • asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, jei atlikta burnos ertmės, veido ir žandikaulių operacija su minkštųjų audinių šalinimu ir (ar) žandikaulių srities kaulo rezekcija, – iki 1 553,24 balo (iki 1724,10 Eurnustato konsiliumas). 

     Dantų protezavimo paslaugos gavimo tvarka

      Asmuo, pageidaujantis gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto, turi kreiptis į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ), prie kurios yra prisirašęs, gydytoją odontologą arba į kitos sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas ir sudariusios sutartį su teritorine ligonių kasa (toliau – TLK), gydytoją odontologą. Šis, nustatęs, kad pacientas atitinka indikacijas, pateikia jam išvadą medicininių dokumentų išraše (forma 027/a).
     Asmuo, kuriam nustatytas dantų protezavimo reikiamumas, kreipiasi į PAASPĮ, prie kurios prisirašęs, ir pateikia:

 • prašymą įrašyti į Asmenų, laukiančių dantų protezavimo, sąrašą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • gydytojo odontologo arba gydytojų odontologų konsiliumo išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo (forma 027/a);
 • jei prašymą pateikia asmens atstovas ‒ asmens atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

      Prašymų duomenis į Eilių valdymo informacinės sistemos Dantų protezavimo paslaugų posistemį prašymo pateikimo dieną įveda PAASPĮ, prie kurios asmuo prisirašęs arba ta gydymo įstaiga, kurioje pacientui buvo taikytas specializuotas stacionarinis gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos. 
          Dantų protezavimo paslaugų posistemyje pildomas sąrašas yra tęstinis ir sudaromas automatiniu būdu, atsižvelgiant tik į asmens prašymo užregistravimo gydymo įstaigoje datą.
     TLK gyventojus informuoja apie eilės numerį TLK sąraše – išsiunčia jiems paštu arba el. paštu jų nurodytu adresu pranešimą apie asmens įtraukimą į Asmenų, laukiančiųjų dantų protezavimo, sąrašą.
      Asmenys, išskyrus vaikus, pakartotinai į sąrašą gali būti įrašyti ne anksčiau kaip po 3 metų nuo dantų protezavimo paslaugų kompensavimo dienos.

      Kai įrašytas į sąrašą asmuo nustatyta tvarka įgyja teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, t. y. kai ateina jo eilė protezuotis dantis, TLK išsiunčia asmeniui pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas prašyme nurodytu adresu. TLK pažymoje nurodoma, kur galima rasti informaciją apie odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas teikiančias gydymo įstaigas, su kuriomis TLK yra sudariusi sutartis.

      Informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigas, su kuriomis yra sudariusios sutartis, TLK skelbia savo interneto svetainėse (Panevėžio TLK – www.paneveziotlk.lt; Vilniaus TLK – www.vilniaustlk.lt; Kauno TLK – www.ktlk.lt; Klaipėdos TLK – www.klaipedostlk.lt; Šiaulių TLK – www.siauliutlk.lt) ir teikia bendruoju tel. (8 5) 232 2222. 
     

      Gavęs TLK pažymą, asmuo atvyksta į  vieną iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartį su TLK, ir su gydytoju odontologu pasirašytinai suderina dantų protezavimo paslaugų teikimo laiką, mastą, planą ir kitas šių paslaugų teikimo sąlygas. Per vieną dantų protezavimo etapą (laikotarpis, per kurį asmuo gauna visas su gydytoju odontologu suderintas dantų protezavimo paslaugas) turi būti atkurta minimali kramtymo funkcija. Dantų protezavimo paslaugos  turi būti suteiktos per 3 metus nuo TLK pažymos išrašymo dienos. 

      Išsiuntus TLK pažymą asmens prašyme nurodytu adresu, laikoma, kad jis yra tinkamai informuotas apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas. Asmenys išbraukiami iš sąrašo, jei per 3 metus nuo TLK pažymos išrašymo dienos nesikreipia į gydymo įstaigą dėl dantų protezavimo paslaugų arba jos nebuvo suteiktos. Apie išbraukimą iš sąrašo asmenį TLK informuoja jo prašyme nurodytu adresu per 10 darbo dienų nuo jo išbraukimo dienos.

          Asmenys, įrašyti į dantų protezavimo sąrašą, turi teisę nelaukti, kol ateis eilė – dantis protezuoti galima savo lėšomis. Tačiau eilių šiuo metu nebėra, todėl protezuoti savo lėšomis nėra tikslinga. Jei vis dėlto asmuo nuspręs protezuoti savo lėšomis, dėl šių paslaugų išlaidų kompensavimo teritorinei ligonių kasai turės pateikti:

 • patvirtintos formos prašymą kompensuoti šias išlaidas; prašyme turi būti nurodyta banko sąskaita, į kurią bus pervedamos lėšos;
   
 • dantų protezavimo išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą faktūrą, originalų kasos aparato kvitą ir (arba) grynųjų pinigų priėmimo kvitą, ir (arba) originalų banko išduotą dokumentą, patvirtinantį mokėjimo įvykdymą, ir (arba) banko sąskaitos išrašo kopiją, patvirtintą banko darbuotojo spaudu, ir (arba) kitą mokėjimą patvirtinantį dokumentą);
   
 • sąskaitą (originalą);
   
 • jei reikia, atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją. 

     Asmeniui pageidaujant, kad jam skirta kompensacija būtų pervesta į kito asmens banko sąskaitą, TLK kartu su nurodytais dokumentais jis turi pateikti asmens, kuriam bus pervedama minėta kompensacija, raštišką sutikimą. 

     Jeigu prašyme kompensuoti dantų protezavimo išlaidas nurodomas kito asmens banko sąskaitos numeris, pranešimo apie dantų protezavimo išlaidų kompensavimą kopija siunčiama ir šiam asmeniui.

     Jei asmuo, nesulaukęs kompensacijos už savo lėšomis atliktas dantų protezavimo paslaugas, miršta, teisę į kompensaciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įgyja jo paveldėtojas (-ai). Norėdamas (-i) gauti kompensaciją, jis (jie) kartu su aukščiau nurodytais dokumentais TLK turi pateikti paveldėjimo teisės į mirusiajam priklausančią kompensaciją liudijimą ar jo kopiją. Paveldėtojams kompensacija pervedama tik atėjus mirusiojo asmens eilei gauti dantų protezavimo paslaugas.

Atkreipiame dėmesį, kad:

 • Paslaugos kompensavimo  už didžiausią galimą sumą (iki 1724,10 Eur) reikiamumą visais atvejais nustato gydytojų konsiliumas. 
   
 • Vaikams ir asmenims, kuriems taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, dantys protezuojami be eilės.
   
 • Pacientų prašymai gauti kompensaciją už savo lėšomis atliktas dantų protezavimo paslaugas ne eilės tvarka (kai siekiama ją gauti greičiau arba atidėti jos skyrimo terminą) netenkinami.
   
 • Jei faktinės dantų protezavimo išlaidos buvo didesnės, nei nustatyta kompensuojamoji suma, likusią dalį asmuo turi sumokėti pats. 

      Gydymo įstaigos, sudariusios sutartis su TLK dėl kompensuojamųjų dantų protezavimo paslaugų, yra įpareigotos ir privalo informuoti asmenis apie jų teikiamas dantų protezavimo paslaugas, kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarką ir galimybes.

     Pasikeitus adresui, asmenys privalo apie tai informuoti TLK. Kitaip laiškai su informacija apie dantų protezavimą bus siunčiami tais adresais, kuriuos asmenys yra nurodę rašydami prašymus įtraukti į sąrašą. Laiškui grįžus su informacija, kad adresatas nerastas, pakartotinis laiškas nebesiunčiamas.

     Protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto klausimais gyventojus (telefonu ar atvykus pas atstovus) konsultuoja ligonių kasų Gyventojų aptarnavimo skyrių specialistai ir skyrių atstovai rajonuose.   

Išsamesnės informacijos teirautis bendruoju ligonių kasų tel. (8 5) 232 2222.

     

Jūsų nuomonė
Jei dėl COVID-19 pandemijos ir įvairių suvaržymų, nuotolinio mokymosi namuose ar kitų priežasčių jaustumėte didelę emocinę įtampą, ar žinote, kur galite kreiptis emocinės pagalbos?
Taip, į gyvenamojoje savivaldybėje esantį Psichikos sveikatos centrą, savivaldybės visuomenės sveikatos biurą, pagalbos galiu prašyti telefonu, internetu, parsisiųsti programėlę „Pagalba sau“ ir kt.
Ne
Tokia pagalba man neaktuali
Dažniausiai užduodami klausimai
Gyventojų aptarnavimo vertinimo elektroninė apklausa
Užduoti klausimus,
pateikti siūlymus,
atsiliepimus
Vardas*:
Pavardė*:
El. paštas*:
Klausimas, siūlymas, atsiliepimas*:
Naujienų prenumerata
Įveskite el. pašto adresą , kuriuo
pageidaujate gauti naujienas.
Jūsų el. paštas*: