PANEVĖŽIO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA
             
 
 Misija
 
 Vizija
 
 Vertybės
 
 
   NAUJIENOS
   STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
   TEISINĖ INFORMACIJA
   VEIKLOS SRITYS
   KORUPCIJOS PREVENCIJA
   PRANEŠĖJŲ APSAUGA
   ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
   PASLAUGOS
   ATVIRI DUOMENYS
   ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
   NUORODOS
   GYDYMO ĮSTAIGŲ PASLAUGOS
   GYVENTOJAMS
   ĮSTAIGOMS
   APKLAUSOS IR ANALIZĖS
   PRIĖMIMAS Į DARBĄ
Gyventojų aptarnavimas
 Panevėžyje ir Utenoje
I, IV 8.00–18.00
II, III 8.00–17.00
V 8.00–15.45
Tel. (8 5) 232 2222
Anykščiuose, Biržuose, Ignalinoje, Kupiškyje, Molėtuose, Pasvalyje, Rokiškyje, Visagine, Zarasuose
Įstaigos kontaktai
Respublikos g. 66
LT-35158 Panevėžys
Tel. (8 45) 59 61 92
Faks. (8 45) 58 37 89
El. paštas patlk@vlk.lt
Darbo laikas
I–IV   8.00–17.00
V   8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

GYVENTOJAMS      ĮSTAIGOMS     
Dėmesio! Nuo 2021 m. sausio 1 d. pasikeitė PSD įmokos dydis. Plačiau...
www.paneveziotlk.ltGYVENTOJAMSDantų protezavimas
| Prašymų ir skundų nagrinėjimas | Paslaugų laukimo eilės | Sveikatos draudimas ir įmokos | Europos sveikatos draudimo kortelė | „Brexit“: ką žinoti apie PSD? | Prisirašymas prie gydymo įstaigos | Gydymo įstaigos | Sveikatos priežiūros paslaugų kainos | Vaistinės ir optikos | Vaistų kompensavimas | Dantų protezavimas | Sąnarių endoprotezavimas | Prevencijos (profilaktinės) programos | Medicininė reabilitacija  | Sergantiesiems cukriniu diabetu | Moksleiviams | Studentams | Privalomojo sveikatos draudimo garantijos ES | Tarpvalstybinė sveikatos priežiūra | Savanoriškas žalos atlyginimas | Pacientų teisės | Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas | Gydymo įstaigų finansiniai rezultatai | Dažniausiai užduodami klausimai | Aktuali VLK informacija |
Dantų protezavimas


Atnaujinta 2021-02-02

Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašas Nuo 2021-01-01 įsigalioja naujas!

 

Nuo 2021 m. sausio 1 d. dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto pagal faktines šių paslaugų išlaidas, skiriant ne daugiau kaip (bazinės kainos 1 balas lygus 1,112 Eur):
 • pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties, ir tiems, kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio), – iki 504,81 balo (iki 561,35 Eur); 
   
 • pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm aukščio, – iki 1 553,24 balo (iki 1727,20 Eurnustato konsiliumas); 
   
 • vaikams, kurių kramtymo sistema dar vystosi, kai protezuojama laikinais dantų protezais, pagamintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba standartiniais apsauginiais metaliniais vainikėliais, – iki 257,63 balo (iki 286,48  Eur);
   
 • vaikams, kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavusi, kai protezuojama naudojant ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezus, – iki 1 553,24 balo (iki 1727,20 Eurnustato konsiliumas);
 • asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, jei po taikyto specifinio (spindulinio ir (ar) chemoterapinio) gydymo burnos ertmėje yra mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties, – iki 504,81 balo (iki 561,35 Eur)
 • asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, jei atlikta burnos ertmės, veido ir žandikaulių operacija su minkštųjų audinių šalinimu ir (ar) žandikaulių srities kaulo rezekcija, – iki 1 553,24 balo (iki 1727,20 Eurnustato konsiliumas). 

Jei faktinės dantų protezavimo išlaidos buvo didesnės, nei nustatyta kompensuojamoji suma, likusią dalį asmuo turi sumokėti pats.


     Dantų protezavimo paslaugos gavimo tvarka

Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarkos aprašas patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro 2005-11-21 įsakymu Nr. V-890 (2020-11-06 įsakymo Nr. V-2541 redakcija) įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

Asmenims, kurie pateikė prašymus juos įrašyti į Asmenų, laukiančių dantų protezavimo paslaugų, sąrašą iki 2020 m. gruodžio 31 d., PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamos dantų protezavimo paslaugos teikiamos ir jų išlaidos apmokamos vadovaujantis Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarkos aprašo nuostatomis, galiojusiomis iki šio įsakymo įsigaliojimo.

Dantų protezavimo paslaugos teikiamos asmenims, turintiems teisę į dantų protezavimo paslaugas, kai burna yra sanuota (dantys sugydyti) ir paruošta dantims protezuoti.

Asmenys, pageidaujantys gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto,  turi kreiptis dėl dantų protezavimo pagrįstumo įvertinimo į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios yra prisirašę, gydytoją odontologą arba į kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ), turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas ir sudariusios sutartį su teritorine ligonių kasa dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų teikimo ir apmokėjimo, gydytoją odontologą.

Jeigu asmenys turi teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, gydytojas odontologas, konsultacijos metu įvertinęs, kad šie asmenys atitinka numatytus reikalavimus, o jų burnos būklė yra tinkama dantims protezuoti (atliktos gydomosios ir profilaktinės procedūros, sanuota burnos ertmė, užplombuoti karioziniai dantys ir kt.), apie tai pažymi Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (ESPBI IS) ir tą pačią dieną užregistruojama Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos Dantų protezavimo paslaugų (EVIS DP) posistemyje, suteikiant teisę į dantų protezavimo paslaugas. ASPĮ išduoda EVIS DP posistemyje automatiniu būdu suformuotą informacinį pranešimą apie teisės gauti dantų protezavimo paslaugas suteikimą.

Jeigu asmenys, EVIS DP posistemio duomenimis, neturi teisės gauti dantų protezavimo paslaugų, jiems išduodamas EVIS DP posistemyje automatiniu būdu suformuotas nustatytos formos informacinis pranešimas apie teisės gauti dantų protezavimo paslaugas nesuteikimą.

ASPĮ, kurioje vyko gydytojų odontologų ar gydytojų odontologų ir atitinkamos srities gydytojų specialistų konsiliumas, įvertinusi asmenų, turinčių teisę į dantų protezavimą PSDF biudžeto lėšomis, burnos būklę, tą pačią dieną ESPBI IS užpildo formą E027 ir užregistruoja šiuos asmenis EVIS DP posistemyje dantų protezavimo paslaugoms gauti.

Asmenys, turintys siuntimą (INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE TEISĖS GAUTI DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGAS SUTEIKIMĄ) protezuoti dantis ir užregistruoti EVIS DP posistemyje, gali pasirinkti bet kurią ASPĮ, sudariusią sutartį su TLK dėl dantų protezavimo paslaugų.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) informaciją apie ASPĮ, sudariusias su TLK sutartis dėl dantų protezavimo paslaugų, skelbia savo interneto svetainėje adresu www.vlk.lt.

Asmuo atvyksta į vieną iš ASPĮ, sudariusių sutartį su TLK dėl dantų protezavimo paslaugų, ir su gydytoju odontologu pasirašytinai suderina dantų protezavimo paslaugų teikimo laiką, mastą, planą ir kitas šių paslaugų teikimo sąlygas. Per vieną dantų protezavimo etapą (laikotarpį, per kurį asmuo, užregistruotas EVIS DP posistemyje, gauna visas su gydytoju odontologu suderintas dantų protezavimo paslaugas) turi būti atkurta minimali kramtymo funkcija.    

Asmenys, išskyrus vaikus, pakartotinai dėl dantų protezavimo PSDF biudžeto lėšomis gali kreiptis ne anksčiau kaip po 3 metų nuo dantų protezavimo paslaugų kompensavimo dienos.

Protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto klausimais gyventojus (telefonu ar atvykus pas atstovus) konsultuoja ligonių kasų Gyventojų aptarnavimo skyrių specialistai ir skyrių atstovai rajonuose.   

Išsamesnės informacijos teirautis bendruoju ligonių kasų tel. (8 5) 232 2222.

     

Jūsų nuomonė
Ar žinote, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. pagrindinis privalomojo sveikatos draudimo įmokos dydis tiems, kurie įmokas moka savarankiškai, yra 44,81 Eur?
Taip
Ne
Dažniausiai užduodami klausimai
Gyventojų aptarnavimo vertinimo elektroninė apklausa
Užduoti klausimus,
pateikti siūlymus,
atsiliepimus
Vardas*:
Pavardė*:
El. paštas*:
Klausimas, siūlymas, atsiliepimas*:
Naujienų prenumerata
Įveskite el. pašto adresą , kuriuo
pageidaujate gauti naujienas.
Jūsų el. paštas*: